Hyppää sisältöön

Animism

Ordet kommer från det latinska ordet anima som avser själ, ande. Animism är ett religiöst tänkesätt enligt vilket andar och andemakter förknippas med naturföremål och -fenomen. Inom animismen har man kunnat göra något naturföremål (t.ex. ett stort träd eller en stor sten) till en offerplats för att blidka andarna.

Kristendomen har tillbakavisat animismen men instämmer i den religiösa längtan som den avspeglar. Den missionerande kyrkan kunde ibland bygga en kyrka på en gammal offerplats.