Allokution

Allokution är ett tilltal eller kort tal, som förekommer i formulären för gudstjänsteneller de kyrkliga förrättningarna. Till exempel är uppmaningen till syndabekännelseen allokution.