Hyppää sisältöön

Allegori

Allegori är en metafor eller ett symboliskt sätt att uttrycka något. En allegorisk förklaring grundar sig på uppfattningen om att det bakom Bibelns texter döljer sig en symboliskt uttryckt andlig innebörd.

Den allegoriska bibeltolkningstraditionen utvecklades i Alexandria och dess mest kända företrädare är var den judiska filosofen Filon som levde under det första århundradet. Forskare i nya testamentet skiljer mellan olika former av Jesuliknelser, varav en är allegorin.

Ett exempel på en allegori är liknelsen om sådden vars detaljer får en andlig tolkning i själva bibeltexten. (Matt. 13, Mark. 4, Luk. 8). Bara en del av Jesu liknelser är allegorier. Fornkyrkan tolkade dock ofta bibeln allegoriskt och fann många olika andliga tolkningar till texten, tolkningar som texten inte egentligen innehöll.

Man har i huvudsak avstått från allegorisk bibeltolkning, men till en del har den bestått ända till våra dagar. Det är skäl är använda allegorisk tolkning av bibeln med urskillning eftersom den lätt öppnar för godtyckliga förklaringar.