Hyppää sisältöön

Admission

Admission är latin och betyder tillåtelse, och i det kyrkliga språkbruket speciellt att ge tillåtelse till att delta i nattvarden. För att man ska få gå till nattvarden krävs att man är döpt och har fått tillräckligt med undervisning. Ett barn, som har blivit undervisat om vad nattvarden innebär, får delta i nattvarden tillsammans med sina föräldrar eller någon annan konfirmerad medlem i kyrkan som har hand om barnetskristna fostran. En döpt församlingsmedlem, som deltar i konfirmandundervisningen, får delta i nattvarden i församlingens gemensamma högmässa tillsammans med sin konfirmandlärare då hon eller han har fått undervisning om nattvarden.

Den som är konfirmerad har rätt att självständigt delta i nattvarden. Också en annan person som är sjuk eller i nöd, och som förstår nattvardens innebörd, får delta i nattvarden.