Abba

Abba är det familjära uttrycket för det arameiska tilltalsordet för ”far” (eller ”pappa”). Jesus använde ordet om Gud (Mark. 14:36). Jesus lärde människorna att närma sig Gud som en Far (t.ex. i bönen Fader vår). Också Paulus använde ordet Abba som ett familjärt tilltal till Gud (Rom. 8:15, Gal. 4:6). Kristna, Guds barn, kan närma sig sin himmelska far tryggt och lugnt.