Hyppää sisältöön


Skulle du vilja hitta någonstans där du kan samtala om de stora frågorna i livet? En grupp där frågor om tro och tvivel har en naturlig plats? En grupp där du kan samtala om de frågor som den kristna tron väcker.
Då kan en katekumenatgrupp vara något för dig.
I gruppen startar vi från deltagarnas egna frågor om tro och liv. Vi samtalar i respekt för varandra och ingen fråga är för oviktig eller obetydlig. Vi går en bit av vandringen tillsammans.

Ordet katekumenat kommer från grekiskans katechein. Det betyder undervisa, visa väg, leda.