Vähemmistönä maailmalla

Ulkomailla suomalaiset ovat aina vähemmistö. Käsitteellä ulkosuomalainen tarkoitetaan maaailmalla asuvia suomalaisia ja heidän jälkeläisiään. 

Vuosittain noin 10 000 suomalaista muuttaa ulkomaille . Lähtijöitä ovat erityisesti erityisesti nuoret aikuiset (20-34-vuotiaat) ja eläkeläiset. Ulkomailla suomalainen kuuluu kielelliseen, kansalliseen, kulttuurisen ja usein myös uskonnolliseen vähemmistöön. 

Uskontoon liittyen uusi tilanne saattaa nostaa pintaan kysymyksiä suhteesta omaan hengelliseen perintöön. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat kysymykset:

  • Kuinka keskustelen uskonnosta kulttuurissa, jossa se ei ole yksityisasia kuten Suomessa?
  • Mitä perinteitä ja tapoja haluan säilyttää?
  • Mistä saan tukea lapseni hengellisiin kysymyksiin?
  • Mistä löydän minua tukevan yhteisön?

Suomen kansalainen

Kaikki henkilöt, joilla on Suomen passi, ovat kansalaisuudeltaan suomalaisia. Se määrittää hyvin konkreettisesti ihmisten elintilaa, liikkumismahdollisuuksia ja oikeuksia. Oikeusministeriön ylläpitämän äänioikeutettujen lukumäärätilaston mukaan ulkomailla asuvien äänioikeutettujen Suomen kansalaisten määrä oli vuonna 2015 yli 242 000.

Kuka on suomalainen?

Passi luo kansalaisen, mutta mitä on olla suomalainen? Siihen on yhtä monta vastausta kuin on suomalaistakin. Mikä on sinun vastauksesi?

Ulkomailla asuminen nostaa usein esiin myös kysymyksen omasta kansallisesta identiteetistä. Tähän prosessiin - jopa mielen myllerrykseen - on hyvä varautua, kun lähtee pidemmäksi aikaa maailmalle.

Oheisessa videossa on joitakin näkökulmia tähän teemaan.

YouTube-video