Hyppää sisältöön

Rauhaa ja vakautta epävakaisiin oloihin


Epävakaat olot lisäävät väkivaltaa ja rikollisuutta. Kehitysmaissa on paljon nuorisotyöttömyyttä, ja siksi nuoret helposti ajautuvat mukaan ääriliikkeiden toimintaan. Syyt ovat uskonnollisia, ideologisia tai taloudellisia.

Kirkon tehtäväLinkki avautuu uudessa välilehdessä on vähentää jännitteitä. Kirkko vaikuttaaLinkki avautuu uudessa välilehdessä asenteisiin lisäämällä vuoropuhelua ja ymmärrystä ja toteuttaa tätä tehtävää myös kansainvälisesti järjestöjensä kautta. Näin vähennetään ääriryhmien väkivaltaista radikalisoitumista Suomessa ja ulkomailla ja etsitään tulevaisuuteen kantavaa toivoa.

Kirkko pyrkii toiminnallaan lisäämään vakautta ja rauhaa, jotta kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus turvalliseen elinympäristöön. Ruohonjuuritasolla osapuolten välisen luottamuksen vahvistaminen on välttämätöntä, jotta aikanaan rauhansopimuksen toimeenpano olisi mahdollista ja kestävää. Työ paikallisten ihmisten kanssa onkin kirkon työtä tekevien järjestöjen erityinen vahvuus.

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

Kirkko puolustaaLinkki avautuu uudessa välilehdessä yhteiskunnan köyhiä ja syrjäytettyjä sekä edistää työllään ihmisoikeuksien toteutumista myös kansainvälisesti. Ihmisoikeudet Linkki avautuu uudessa välilehdessäkuuluvat kaikille sukupuoleen, uskontoon, vähemmistöasemaan ja kieleen katsomatta. Ihmisoikeuksien tarkoituksena on taata ihmisarvon mukainen arvokas elämä, ja ne on kirjattu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. 

Omien ja oman yhteisön ihmisoikeuksien ymmärtämiseksi ja puolustamiseksi kirjakieli, lukutaito ja koulutus sekä yhteisön omien valmiuksien vahvistaminen ovat tärkeitä avaimia. Kirkkomme järjestöt ovat alusta asti olleet mukana näiden luomisessa ja kehittämisessä.  

YouTube-video

 

Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille,

tehkää te heille.” (Matt. 7:12)