Var och när?

Barnen döps vanligen när de är ungefär två månader gamla. Ta kontakt med pastorsexpeditionen i din församling i god tid innan du planerar att ha dopet. Du kan också tala med en präst som du känner och be henne eller honom döpa barnet.

Ditt barn kan döpas i en kyrka, hemma, eller i ett församlingshem. Oftast hålls dop under ett veckoslut, men också andra dagar går bra. 

Dop i en kyrka

Ditt barn kan bli döpt i en kyrka eller ett kapell. Ibland talar vi om kyrkan som Guds hus. Där påminns alla om att ditt barn är Guds barn och får ta emot Guds stora gåva i dopet. Stämningen i kyrkan stöder också er glädje och tacksamhet över barnet som ni har fått.

Vill du att dopet ska hållas i en kyrka ska du boka den. Du kan göra det på pastorsexpeditionen när du bokar prästen. Någon hyra för kyrkan tas inte.

Församlingarna håller också gärna dop i söndagens gudstjänst. Då deltar dina gäster i hela gudstjänsten. Barnet är med åtminstone under själva dopet, alltså oftast mot slutet av gudstjänsten. Prästen som döper är då den präst som håller gudstjänsten.

Grannförsamlingen har en vackrare kyrka. Kan vi ha dopet där i stället?

Dop i ett hem

Man kan också hålla dopet hemma. Man får avstå från det som stämningen i kyrkan kan ge. Men i stället får man det som hemmets trygga miljö och trivsel kan ge som ram för dopet.

Vi har tänkt hålla dopet i Sverige. Går det till på samma sätt där?
Vad kostar det att använda kyrkan eller hyra en sal i församlingshemmet?