Sovande flicka i dopkolt

Före dopet

  • ta kontakt med pastorsexpeditionen och komma överens om plats, tid och präst
  • välja namn för barnet, och kolla att namnet är godtagbart, ifall det är ovanligt - det gör man hos magistraten
  • välja faddrar som hör till kyrkan - alla är inte säkra på vart de hör: men på pastorsexpeditionen kan de svara på det
  • träffa prästen, eller ha kontakt på annat sätt
  • komma överens om vem som medverkar, och hur (t.ex. läser bibeltexter och böner, eller spelar något instrument, eller sjunger solo)
  • skaffa dopkolten eller andra beibikläder

Barnet kan döpas i dopkolt eller i andra kläder. Om man inte har en dopkolt men vill använda en kan man ibland få låna en från församlingen.

  • bjuda gästerna
  • göra i ordning dopbordet (om dopet hålls hemma) med bl.a. en dopskål och en duk att torka barnets huvud med, och kanske levande ljus och blommor - ett matbord t.ex. har lagom höjd, medan soffborden ofta är för låga, eftersom prästen och ni andra ska stå runt bordet

Vad duger som dopskål?
Jag har ingen lämplig dopskål - vad gör jag då?
Hurdant vatten ska man ha i dopskålen?

Gör det här just innan dopet börjar

Ta emot gästerna. Visa prästen till en lugn plats där det går att fylla i det som ännu saknas på blanketten. Kalla fram faddrarna, om de ska ge sina personuppgifter. Dela ut programbladen, ifall ni har sådana.

Klä dopkolten på barnet. Den är inte så bekväm för babyn, så gör det inte för tidigt. Under kolten kan barnet ha en sparkdräkt. Tänk på att barnet kan få hett.

Häll varmt vatten i dopskålen. (En del präster vill hellre att vattnet hälls i skålen mitt i dopet.) Tänk på att vattnet hinner kallna innan prästen använder det. Prästen ställer sig bredvid bordet med dopskålen tillsammans med föräldrar, faddrar och barnet som ska döpas. Ibland vill den som håller barnet sitta på en stol.

Hålls dopet i en kyrka så går ni med barnet och faddrarna till sakristian.

Vid dopet vill man kanske ta foton eller filma. Man kan ändå be gästerna att inte fotografera under själva dopet. och istället komma överens med prästen om att ni alla ställer upp för fotografering efteråt.