Hyppää sisältöön

Programmet för Kyrkodagarna

 

Fredag 12 november

Anmälningar senast 15 oktober via länken https://www.lyyti.in/kyrkodagar2021.

Programmet hålls i Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn, ifall inte annat anges. 

18.30–20.00 Fri i Gud, Alandica 

Öppning av Kyrkodagarna med Mari Puska, Sixten Ekstrand och Gyrid Högman. Brittas mellanrum med Britta Hermansson. Sång och musik. 

20.00 Kvällste 

22.00–23.00 Gud går bland kobbar och skär, S:t Görans kyrka 

Litterär kväll med författarna Kent Wisti, Johanna Boholm, Karin Erlandsson och Carina Karlsson. Musik av Fredrik Erlandsson. 
Öppen för alla, fritt inträde.

Lördag 13 november 

08.45 Morgonbön 

Kontraktsprost Benny Andersson

09.00  Varje yta har ett djup, varje djup har en yta 

Om vår förmåga till lek och konst och satiren som går i djupled och öppnar vägar mellan långfredagen och påskdagen. Att som kristen kunna skratta åt sig själv, sin tro och sin kyrka väcker stor tillit hos de som hör skrattet. 
Kent Wisti, präst i Svenska kyrkan samtalar med Katarina Gäddnäs.

10.00 Kaffe 

10.30–11.30 Från pandemin och mot framtiden – vägar och vyer i frihetens landskap 

Föredrag av biskop Bo-Göran Åstrand. Kommentarer: Emma Audas och Albert Häggblom. 

11.30–13.00 Lunchbuffé 

13.00–14.30 Kanaler – välj en: 

1. Digital tro och kaffekoppsgemenskap med Charlotte Frycklund, Svenska kyrkan 

Tro är gemenskap och närhet. Hur kan vi förmedla mänsklighet och uppmuntra och stöda tro i en digital värld? 

2. Kyrkorna i Finström och i Sund – båda huvudkyrkor på Åland, ändå så olika med  Åsa Ringbom, professor emerita 

Finströms och Sunds kyrkor är nästan exakt lika stora. Finström är en av de bäst bevarade medeltida byggnaderna i hela Finland. Sunds kyrka representerar stilren gotländsk gotik, både i arkitektur och i kalkmåleri.  Båda kyrkor måste ha varit ungefär lika viktiga. Finströms kyrka framstår närmast som biskopens kyrka, medan Sunds kyrka (intill Kastelholm) representerade kungamakten.

3. Nytt liv i församlingen med Daniel Björk , kyrkoherde i Petrus församling

Kyrkan behöver livskraftiga församlingar. Hur kan våra traditionella församlingar bli växande och välmående gemenskaper fulla av liv? Vilket slags ledarskap behövs för förnyelse? Vi tittar på några exempel från vår systerkyrka i England och söker möjliga vägar vidare också för vår egen kyrka.  

4. Meditativt måleri med Henrika Lax, bildkonstnär  

Öppna mina ögon, så att jag kan skåda undren i din lag. Ps 119:18  
I workshopen bekantar vi oss med måleriet som meditation, kravlös vila och närvaro i färgens eget liv och flöde. Som stöd för meditationen erbjuds baskunskap i färg, ett gott fundament för alla olika slag av måleri.  

5.  Släpp taget och vet – om den tysta kunskapen med Eric Dominicus, komminister

Vet munken eller nunnan inom dig något mer än vad tankarna och känslorna kan gripa? Ja! Och plötsligt handlar bibelordet om något jag vet. Har vetat från början. Den kunskapen har många namn – ”den tysta kunskapen”, det annorlunda vetandet”, ”andlig visdom”. Har vi tappat bort det vetandet? Hur finner vi det igen? Om tystnadens arbete.  

6. Tro i det offentliga rummet – positiv eller negativ religionsfrihet. Ett samtal med Marcus Koskinen-Hagman, rektor, och Sara Kemetter. Moderator: Helena Salenius, sakkunnig vid Kyrkostyrelsen

Religionsfriheten är en grundlagsenlig rättighet. Men hur fungerar den i dag i skola, samhälle och inom arbetslivet?  

7. Fri att inte välja – Klostervisdom för vanliga dödliga med Emma Audas, pilgrimspräst 

I vår kultur förstås frihet ofta som valfrihet. Men också valfriheten kan bli ett fängelse. Vad kan klostren och kommuniteterna lära oss? 

8. Kommer sanningen till oss genom fotsulorna? Pilgrimsvandring med Maria Widén.
OBS! Kl. 13.00–17.00

När syret tar slut i vår tankevrå blir den andefattig, då är vandringen nödvändig. Lungorna fylls med syre, blodcirkulationen ökar, tankarna klarnar, möjligheter öppnar sig, hopplösheten dämpas. Livet är möjligt. 


14.30–15.30 Åland 100 år. 
Landskapsregeringen bjuder kyrkodagsdeltagarna på kaffe
.  

Vicelantråd Harry Jansson
Sång och musik av Sara Alm och Kaj-Gustav Sandholm
 

15.30–16.30 Kanaler – välj en:  

9. Evangelium för utstötta –  tro i marginalen med Pia Kummel-Myrskog, chef för det kyrkliga arbetet, och Rolf Steffansson, direktor, Finska Missionssällskapet 

Den kristna kyrkan har sitt ursprung hos dem som medvetet eller omedvetet skuffats ut i samhällets utkanter. Därifrån har en rörelse som under 2000 år förändrat världen startat. Samma förändringskraft växer idag bland kvinnor, etniskt marginaliserade och diskriminerade. Kom med och hör vad som sker på olika håll i världen.

10. Bilder och bildernas predikan med Tinca Björke, fotograf 

Allt ger en skugga, de flesta ser bara huvudmotivet när de komponerar bilden – det är stort misstag. Tillsammans går vi på jakt efter det som ger dina bilder blickfång och så får du lära dig en del smarta knep. Ta med telefonen! 

11. Dialogpaus med Maria Björkgren-Vikström, präst i Åbo svenska församling, och Maria Sten, sakkunnig vid Kyrkostyrelsen  

Vi prövar på att föra ett dialogiskt samtal genom att använda en metod som stiftelsen Dialogpaus (www.dialogpaus.fi) har utvecklat. Vi övar oss i att lyssna till varandra i ett samtal där alla får komma till tals. 

12.  Gud gömmer sig bakom en björk med Britta Hermansson, pastor i Equmeniakyrkan 

En resa från trygghet till tillit, att mogna i förtroende och förtröstan och resan från naivitet till naivitet.

13. Fri att tro och fri att tjäna med Albert Häggblom, verksamhetsledare i Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland  

Bibelstudium om den frihet som finns i Kristus och som ger alla människor från alla folk och språk delaktighet i frälsningen och kallar oss att delta i uppgiften att föra ut evangeliet. 

14. De kristna i Mellanöstern – våra historiska rötter med Håkan Sandvik, präst i Svenska kyrkan 

I dag minskar antalet kristna kraftigt i Mellanöstern p.g.a. krig och förföljelser. Vad händer med kristendomen om kontakten till våra historiska rötter skärs av? 
 

17.30–19.30 Middagsbuffé  


19.30  Feel the freedom, Alandica 

Festkväll med körerna Tomas Gospel (Sverige), Good News Gospel (Åland) och Amigo Choral (Finland). 
Öppen för alla, fritt inträde.

22.30 Konsert i S:t Görans kyrka 

Kören Magnificat uppför Martin Runborgs Stabat Mater.
Öppen för alla, fritt inträde.
   

Söndag 14 november 

9:30–10.30 Morgonkaffe för förtroendevalda i församlingshemmet

Träffa andra förtroendevalda över en kaffekopp, hälsningar från församlingar på olika håll i vårt stift och inspiration kring aktuella frågor.
Kalle Sällström, Församlingsförbundet, m.fl.

11.00 Mässa i S:t Görans kyrka 

Predikant: Britta Hermansson 
Liturger: Jessica Bergström och Bo-Göran Åstrand 
Kyrkomusiker: Guy Karlsson, Freda´kören medverkar.
Mässan sänds i Yle Vega kl. 13.03 

Kyrkkaffe efter mässan.