Hyppää sisältöön

I förtroende, för dig

 

Kyrkans samtalstjänst finns till för dig som behöver ett lyssnande öra. Som jourhavande fungerar utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda.  Tystnadsplikt, förtrolighet, anonymitet och ömsesidig respekt är centrala grunder för tjänsten.

Vi för inget register över vem som tar kontakt. Inga samtal sparas och vi frågar aldrig efter personlig information om den som kontaktar oss. Vi kan inte heller se telefonnummer eller andra adresser. Vi samlar allmän statistik, gällande samtalets längd och teman. 

De meddelanden du har skrivit och svaren på dem kan bara läsas av personer som avgett löfte om tystnadsplikt. Meddelandena arkiveras inte för någon längre tid och publiceras aldrig någonstans. Vissa meddelanden och svar kan användas i utbildningen av jourpersonal eller som forskningsmaterial, detta är dock undantag. Innan de används utesluts all sådan information som skulle kunna avslöja avsändarens identitet.

Kyrkans Samtalstjänsts telefonjour har funnits sedan 1964, nätjouren sedan 2005, chattjouren sedan 2013 och brevjouren sedan 2015. Det är Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som står bakom tjänsten.

Kyrkans samtalstjänst fungerar både på svenska och finska.

 

Kvalitetsdokument för kyrkans samtalstjänst 2021

Kontakt med en annan människa - Kyrkans samtalstjänst historik, 50 år.

Kyrkans Samtalstjänst är medlem i Delegationen för de etiska principerna för frivillig telefon- och näthjälp PuhEet och i det internationella IFOTES-förbundet (International Federation of Telephone Emergency Services).

 

 

Puheet logo

Logga Ifotes