Hyppää sisältöön

Vill du komma med som jourhavande?

Alla som vill bli jourhavande i Kyrkans samtalstjänst får utbildning för uppgiften. Det är ett viktigt frivilliguppdrag där du får vara ett stöd för andra människor. Som frivillig kan man svara både i telefon och i chatt. 

Vi förutsätter förmåga att iaktta tystnadsplikt. För att sköta uppdraget väl behöver man själv ha en balanserad livssituation. Antalet jourpass per månad anpassas till vad som är lämpligt för dig i din situation. Vi uppmuntrar dig att ta 1-2 pass per månad. 

Du dejourerar ensam men ingår i en grupp av jourhavande som träffas för arbetshandledning och fortbildning.

Ta  kontakt med Maria Sten, sakkunnig på kyrkostyrelsen, tfn 050 4086030, maria.sten@evl.fi

En hand håller i en lapp med budskap hopp