Hyppää sisältöön

Klimatförändringsstrategins genomförande och uppföljning

Kyrkans pensionsfond har som mål att konsekvent över tid minska placeringsverksamhetens koldioxidavtryck. Pensionsfonden rapporterar årligen om hur klimatförändringsarbetet framskrider i sin verksamhetsberättelse för ansvarsfull placering.

Följande tabell innehåller en sammanfattning av pensionsfondens tillvägagångssätt och mätare för att realisera klimatförändringsmålet:

Verktyg Metoder Mätare
A. ESG-analys

Pensionsfonden

 • gynnar kapitalförvaltare som förbundit sig till ESG-analys
 • Antalet kapitalförvaltare som utför ESG-analys.
B. Påverkan

Pensionsfonden

 • fortsätter arbetet med CDP och andra placerarinitiativ. 
 • uppmuntrar sina kapitalförvaltare att beakta klimatrisken och stöder en övergång till en koldioxidsnål ekonomi.
 • deltar i klimatdialogen tillsammans med andra placerare, företag, organisationer och myndigheter.
 • Antalet klimatinitiativ och dialoger.
C. Gröna placeringar

Pensionsfonden

 • ökar sin andel gröna placeringar.
 • De gröna placeringarnas procentuella andel av alla placeringstillgångar.
D. Beräkning av koldioxidavtryck

Pensionsfonden

 • rapporterar årligen om sitt koldioxidavtryck och om hur klimatarbetet framskrider.
 • uppmuntrar sina kapitalförvaltare att beräkna och rapportera koldioxidavtrycken för placeringsfonder och mandat.
 • Aktieplaceringarnas absoluta koldioxidavtryck på årsnivå.
E. Uteslutande av placeringsobjekt

Pensionsfonden

 • tar i bruk nya kriterier för sina direkta aktiemandat.
 • följer med hjälp av en årlig ESG-enkät upp vilka uteslutande kriterier kapitalförvaltarna tillämpar.
 • Uteslutna bolag i mandatportföljerna.
 • Antalet fonder som använder sig av uteslutande kriterier.
F. Koldioxidsnåla aktieindexprodukter

Pensionsfonden

 • följer de koldioxidsnåla aktieindexprodukternas egenskaper och prissättning på olika marknader.
 • Produkternas procentandel av de passiva aktieplaceringarna.