Hyppää sisältöön

Pensionsfonden minskar sitt koldioxidavtryck med hjälp av olika klimatförändringsverktyg

Kyrkans pensionsfond har som mål att konsekvent över tid minska sin placeringsverksamhets koldioxidavtryck. I november 2015 undertecknade pensionsfonden Montréal Carbon Pledge – ett klimatinitiativ för placerare. Genom att medverka i initiativet förbinder pensionsfonden sig till att årligen rapportera om sitt koldioxidavtryck. 

För att minska placeringsverksamhetens koldioxidavtryck har pensionsfonden identifierat en grupp klimatförändringsverktyg. Verktygen och deras användningsmöjligheter varierar mellan de olika egendomsklasserna. I följande tabell beskrivs de verktyg som pensionsfonden använder sig av i olika egendomsklasser:

Klimatförändringsverktyg som pensionsfonden använder sig av i olika egendomsklasser. Tabellinnehållet kan hittas som text på den här sidan.

Pensionsfondens viktigaste redskap är ESG-analys (A) och påverkan (B), som kan användas inom alla egendomsklasser. Också gröna placeringar (C) har en central ställning eftersom dessa är nödvändiga för att utveckla nya koldioxidsnåla lösningar inom olika sektorer och utgör ett så kallat positivt koldioxidhandavtryck. Detta kan användas i aktie- och räntefonder samt i övriga placeringar.

Genom att beräkna koldioxidavtrycket (D) får pensionsfonden en aktuell bild av vilka klimatrisker placeringarna innebär. De uteslutande kriterierna (E) vid placeringar som gäller fossila bränslen minskar pensionsfondens koldioxidrisk vid direkta aktieplaceringar och fungerar som ett underlag för diskussioner med kapitalförvaltarna. Koldioxidsnåla indexprodukter (F) är beaktansvärda alternativ för passiva aktieplaceringar.