Hyppää sisältöön

Företagens klimatrapportering stöder placeringsbesluten

Kyrkans pensionsfond vill som ägare och placerare sporra företagen till att uppmärksamma klimatförändringen på ett sätt som lämpar sig för deras affärsverksamhet. Pensionsfonden har undertecknat initiativet Carbon Disclosure Project (CDP) och är därmed med och uppmuntrar företag att på det globala planet rapportera om sitt klimatarbete. En täckande rapportering ger pensionsfonden tillgång till bättre placeringsanalyser om företagets verkliga avkastnings- och riskutsikter samt om företagsledningens engagemang i det långsiktiga klimatarbetet.