Hyppää sisältöön

Allmänt om våra publikationer

Kyrkans forskningscentral har tre publikationsserier:

  • Kyrkans forskningscentrals publikationer
  • Kyrkans forskningscentrals webbpublikationer (www-publikationer fram till 2013)
  • Publications

I serien Publikationer publiceras doktorsavhandlingar och andra omfattande forskningsrapporter och som webbpublikationer publiceras undersökningar och utredningar som behandlar specialteman. Serien Publications består av engelskspråkiga undersökningar samt sammandrag av forskningsrapporter.

Från och med 2019 trycks alla våra publikationer med mjuka pärmar.

Kontakta tutkimustilaus@evl.fi eller forskningssekreteraren om du har frågor om våra publikationer.