Hyppää sisältöön

C-blanketter: kyrkliga samfälligheter

C-blanketterna har delats in på nio frågeformulär om olika ämnesområden. Namnet på blanketten innehåller länken till den elektroniska enkäten. Före fyllning av själva enkäter är det möjligt att bläddra i deras innehåll via pdf-filer (”bläddringsversion").

C-blanketter och pdf-filer för bläddring:

C1 Allmänt församlingsarbete

(bläddringsversion C1)

C2 Småbarnspedagogik

(bläddringsversion C2)

C3 Verksamhet med barn i skolåldern, ungdomar och konfirmander 

(bläddringsversion C3)

C4 Skol- och läroanstaltssamarbete 

(bläddringsversion C4)

C5 Diakoni- och samhällsarbete 

(bläddringsversion C5)

C6 Mission och internationell diakoni

(bläddringsversion C6)

C7 Kommunikation 

(bläddringsversion C7)

C8 Personal, utveckling och förvaltning 

(bläddringsversion C8)

C9 Verksamhet inom religiösa rörelser och organisationer, mångkultur- och vänförsamlingsverksamhet 

(bläddringsversion C9)