Hyppää sisältöön

B-blanketter: församlingar

B-blanketterna har delats in på nio frågeformulär om olika ämnesområden. Namnet på blanketten innehåller länken till den elektroniska enkäten. Före fyllning av själva enkäter är det möjligt att bläddra i deras innehåll via pdf-filer (”bläddringsversion").

B-blanketter och pdf-filer för bläddring:

B1 Allmänt församlingsarbete

(bläddringsversion B1)

B2 Småbarnspedagogik

(bläddringsversion B2)

B3 Verksamhet med barn i skolåldern, ungdomar och konfirmander 

(bläddringsversion B3)

B4 Skol- och läroanstaltssamarbete 

(bläddringsversion B4)

B5 Diakoni- och samhällsarbete 

(bläddringsversion B5)

B6 Mission och internationell diakoni 

(bläddringsversion B6)

B7 Kommunikation 

(bläddringsversion B7)

B8 Personal, utveckling och förvaltning 

(bläddringsversion B8)

B9 Verksamhet inom religiösa rörelser och organisationer, mångkultur- och vänförsamlingsverksamhet 

(bläddringsversion B9)