Hyppää sisältöön

Walk in TALK - keskusteluapua tarjolla

Walk in talk on 13–20-vuotiaille tarkoitettu palvelu. Walk in talk on maksuton, eikä erillistä ajanvarausta tarvita. Nuori voi tulla tapaamiseen anonyymisti, kertomatta omaa nimeään tai asuinpaikkaansa. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Walk in talk on keskusteluapua ratkaisukeskeisellä työotteella. Walk in talk ei ole terapiaa. Työntekijät ovat kirkon ammattilaisia, nuorisotyönohjaajia, pappeja, diakoneja.

Jos haluat, voit lähteä avoimella lähdekoodilla kokeilemaan. Lisätietoja: mikko.makela@evl.fi

”Moni nuori kokee jäävänsä yksin ajatustensa ja kysymystensä kanssa. Lisäksi nuorten yksinäisyyden ja ahdistuksen kokemukset ovat kasvaneet korona-aikana. Koemme tärkeäksi, että nuorilla on paikka, minne nuori voi tulla matalalla kynnyksellä kertomaan kuulumisiaan ja huoliaan”, kertoo pappi Päivi Pulakka Malmin seurakunnasta.

HUOM! SEuraava miniwebinaari/kyselytunti 12.9. klo 13-14 Linkki:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWVlNzk4ZTMtODFhMi00NTZhLTkwMGEtOWQ5OGMzNjFhZjIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a609c794-a48e-43b2-be34-990f3b068db2%22%2c%22Oid%22%3a%22936ed05b-330e-403e-8d55-762576e84d6e%22%7d

Mukana Malmin seurakunnan Päivi Pulakka, Heidi Granström ja kirkkohallituksen Mikko Mäkelä. Sydämellisesti tervetuloa mukaan!

 

Ks. lisää Malmin seurakunnan Walk in Talkista

 

Yhteistyössä Lastenjanuortenkeskus