Hyppää sisältöön

Kukaan ei jää yksin

#kukaaneijääyksin-ajattelu kumpuua kirkon erityisnuorisotyöstä ja ulkopuolisuuden ehkäisystä, mutta lävistää kirkon kasvatuksen kaikki työalueet. Tavoitteena on, että nuori kokee olevansa hyväksytty ja löytää elämälleen mielekkyyden Jumalan luomana ja lunastamana. Ihmisenä hänen itsetuntonsa vahvistuu ja hän pystyy omaehtoiseen, vastuulliseen elämään sekä toimimaan monimutkaistuvassa ja ristiriitaisessa maailmassa.

Suuressa koossa teksti Kukaan ei jää yksin.

Tulevat  työntekijöille suunnatut Teams- Erkkakahvit

13.12. klo 15-16

12.1. klo 14-15

15.2. klo 10-11

14.3. klo 10-11

 10.5. klo 15-16

Osoitteessa:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:9888b4c0751f479683ca72a0d6971bfe@thread.tacv2/1663602641295?context=%7B%22Tid%22:%22a609c794-a48e-43b2-be34-990f3b068db2%22,%22Oid%22:%225aae4a27-2da1-459a-b74a-4cf0087137e3%22%7D

 

Että kukaan ei jää yksin -kiertueen ohjelma

 

 

Lue lisää kiertueesta!

 

Menneet webinaarit

15.11.2021 klo 1630-18 Arkkihiippakunta webinaari

18.11.2021 klo 13-15 Tampereen hiippakunta webinaari

30.11.2021 klo 16-18 Helsingin ja Espoon hiippakunta webinaari

11-13.1.2022 Kirkon kasvatuksen päivät, Että kukaan ei jää yksin

22-23.1.2022. Porvoon hiippakunta Ungdomens Kyrkodagar Att ingen blir ensam

8.2.2022 klo 15-17 Kuopion hiippakunta https://us02web.zoom.us/j/85031883861?pwd=Zy8wU1g4dWdVdDdxMkdCOVZHSElHUT09

24.3.2022 klo 16-18  Lapuan hiippakunta webinaari, tallenne katsottavissa täällä.

28.4.2022 klo 9-12 Mikkelin hiippakunta webinaari

3.5.2022  klo 16-18 Oulun hiippakunta

Avauswebinaari "Oireena väkivalta" toteutettiin 27.4.2021

Lukuvuoden 2021-2022 kiertue suuntautuu joka hiippakunnan alueelle. Kiertue toteutetaan yhdessä Lasten ja nuorten Keskus ry, KKP, hiippakunnat ja alueen työntekijöiden kanssa. Kiertue on suunnattu kirkon työntekijöille ja luottamushenkilöille. Tavoitteena on, että kukaan ei jää yksin. 

Katso tallenne tästä:


 

#kukaaneijääyksinLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkohallituksen täysistunto on kiitoksin hyväksynyt Että kukaan ei jää yksin - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatuksen ulkopuolisuuden ehkäisyn suuntaviivat.

Kirkon kasvatuksen työ ulkopuolisuuden ehkäisemiseksi tähtää yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden torjumiseen, lapsen, nuoren ja perheen voimistumiseen sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Ulkopuolisuuden ehkäisy on asenne ja työote, joka jokaisen kirkon kasvattajan tulee omaksua. Samaan aikaan se on eritystehtävä, joka etsii ja tukee niitä lapsia ja nuoria, jotka muuten jäävät tavoittamatta.

Peruste kirkon työlle ulkopuolisuuden ehkäisemiseksi nousee sen perustehtävästä kasvatuksen ja diakonian alueilla. Jumalan rakkaus jalkautuu ihmisten teoiksi.

Ulkopuolisuuden ehkäisyssä toimitaan pitkäjänteisesti ja yhteistyöhakuisesti, ansaiten lasten, nuorten ja perheiden sekä yhteistyökumppaneiden luottamuksen.

Ulkopuolisuuden ehkäisy kehittyy ja uudistuu reagoiden nopeasti toimintaympäristön tarpeisiin.


Edelliset linjaukset

Erityisnuorisotyön linjaukset Läsnäolon nuorisotyö (2016)

Päivitetty