Hyppää sisältöön

Suositukset

Etätyö

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat laatineet listan asioista, jotka on otettava huomioon etätyöstä sovittaessa. Työmarkkinakeskusjärjestöt suosittavat, että etätyötä koskevat työnantajien ja työntekijöiden väliset sopimukset samoin kuin etätyötä koskevat virkamääräykset tehdään puitesopimuksen periaatteiden mukaisesti.

Lue lisää

Hyvän käytöksen edistäminen ja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisy

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat valmistelleet yhdessä suosituksen epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä. Osapuolet suosittavat yhteisymmärryksessä seurakunnille, että ne ehkäisevät epäasiallista kohtelua ja häirintää valmistelemalla ja hyväksymällä hyvää käytöstä koskevan sitoumuksen ja toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten.

Lue lisää

Päihdehaitat hallintaan

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat laatineet suosituksen päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla. Suosituksessa tarjotaan työpaikoille keinoja päihdeongelmien ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi.

Lue lisää

Tasa-arvosuunnittelu

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat osana kolmikantaista samapalkkaisuusohjelmaa toteuttaneet kyselyn tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten toimivuudesta työpaikoilla. Keskusjärjestöt ovat myös julkaisseet tasa-arvosuunnittelun tarkistuslistan työpaikkojen tueksi.

Lue lisää