Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä osa-aikaisen lomalaskennasta

Seurakuntapastori on ollut virkavapaalla ja hänellä on vuonna 2015 tienattu loma 29 päivää kokonaan pitämättä. Nyt hän on 1.1.2016 tullut töihin ja on 31.12.2016 saakka osa-aikaisena (50%). Hän työskentelee vuorokuukausin. Hän pitää nyt koko (v. 2015) loman syyskuun loppuun mennessä. Maksetaanko hänelle loma-ajan palkka 100-prosenttisena, sillä hän on lomaa ansaitessaan ollut kokoaikainen.

Vastaus:

Jos oikein hahmotin, srk-pastori on ansainnut täyden loman taulukon 2 mukaan (29 päivää) lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2014-31.3.2015. Tämä loma on virkavapauden vuoksi kokonaan pitämättä ja se on tarkoitus antaa tulevana kesänä.

Hän on tullut virkavapaalta takaisin töihin 1.1.2016, mutta ”vain” osa-aikaisena (50 %). Osa-aikaisuus jatkuu kuluvan vuoden loppuun saakka eli 31.12.2016 asti. Tultuaan takaisin työhön kuluvan vuoden alusta, hän on ansainnut lomaa osa-aikatyön ajalta 1.1.2016 lukien. Onkohan hän ansainnut lomaa päättyneen lomanmääräytymisvuoden aikana muutenkin eli ajanjaksolta 1.4.-31.12.2015? Tämä ei käy ilmi kysymyksestäsi.

Varsinainen kysymyksesi koskee pitämättä olevaa ”vanhaa” 29 lomapäivää ja palkkaa niiden ajalta. Kun loma on ansaittu kokonaisuudessaan kokotyöajalla, myös loman ajalta maksetaan 100 %:n palkka, vaikka tällä hetkellä muuten työssäoloajalta maksetaankin 50 %:n palkka (99 § 2 mom. ja 3 mom.). Tämä asia on selvä.

Mutta lisäksi jatkoa ajatellen tulee huomata, että srk-pastori on jo ansainnut lomaa 50 %:n virkasuhteessaan tulevaa kesää varten ainakin 3 kk:lta (ja lisäksi ehkä viime kalenterivuoden puolelta 100 %:n virkasuhteessa, jos ei ole ollut koko ajan virkavapaalla). Jos hän on ansainnut lomaa sekä 50 %:n työssä että 100 %:n työssä, näitä uusia lomia pidettäessä palkka määritetään 99 § 2 mom:n mukaisesti keskimääräisenä lomapalkkana.

Ja sitten vielä seuraava kesä vuonna 2017. Srk-pastorihan ansaitsee tällä hetkellä lomaa 50 %:n virkasuhteessa vuoden loppuun asti. Jos hän siirtyy ensi vuoden alusta jälleen 100 %:n virkasuhteeseen, vuoden 2017 kesäloma joudutaan jälleen määrittelemään 99 § 2 momentin mukaisesti eli 9 kk 50 %:n palkka ja 3 kk 100 %:n palkka, jos virkasuhde jatkuu 1.1.2017 kokoaikaisena.

Seurakuntapastori työskentelee 50 %:n työssä vuonna 2016. Hänen työnsä on järjestetty tehtäväksi siten, että hän työskentelee joka toisen kuukauden kokoaikaisena ja on vuorostaan joka toinen kuukausi kokonaan poissa työstä. Lomaa myönnettäessä tulee työn järjestely ottaa huomioon siten, että lomaa myönnetään samassa suhteessa kuin kokoaikaisella (95 § 4 mom.). Käytännössä tämä tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että aina kun seurakuntapastorille myönnetään yksi lomapäivä työpäiväksi, hänelle saman tien merkitään yksi lomapäivä työstä poissaoloajalle. Hän saa siis 15 lomapäivää työpäiville ja loput 14 päivää merkitään työstä poissaolopäiville.


Meille on palkattu lastenohjaaja ajalle 8.8.2016-31.1.2017. Työsopimukseen hänelle merkittiin työajaksi 17h/vko (44%). Mutta työaikaan on tehty muutos ja 8.8.-31.10. välisellä ajalla hänen työaikansa on 28h/vko (73 %).

Miten vuosilomapalkka määräytyy, kun hän pitää lokakuussa 5 päivää erääntymätöntä vuoden 2017 vuosilomaa?

Käytetäänkö keskimääräistä palkkausprosenttia? Miten tämä prosentti lasketaan? Työsuhde kestää 6kk. Lasketaanko jo tässä vaiheessa kuukausien työaikaprosentit yhteen ja jaetaan 6:lla?

Vastaus:

Lomapalkka lasketaan keskimääräisen palkkausprosentin mukaan seuraavasti: 3 kuukaudelta (elo-lokakuu) 73 % ja 3 kuukaudelta (marras-tammikuu) 44 % , ja tämä jaetaan 6:lla (palvelussuhteen kesto). Keskimääräinen lomapalkkaprosentti on 58,5 %. loman ajalta. Samaa prosenttia käytetään, jos työsuhteen päättyessä maksetaan lomakorvausta pitämättömistä lomista.