Hyppää sisältöön

Kirkon työmarkkinalaitoksen lausunnot

Kirkon työmarkkinalaitoksen lausuntoja on julkaistu lokakuusta 2014 alkaen

Vuoden 2021 lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden edistämisen palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vuoden 2020 lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Vuoden 2019 lausunnot

Lausunto tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamistyöryhmän loppuraportin esityksistä ja raporttiin sisältyneestä asetusehdotuksesta

Lausunto luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta

Vuoden 2018 lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta OKM:n asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamiseksi

Lausunto hallituksen esityksestä vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi