Kasvu kirkon työntekijäksi

Kirkon tutkimuskeskus osallistuu Kasvu kirkon työntekijäksi -tutkimuskokonaisuuteen kuuluvien hankkeiden toteuttamiseen. Vuosina 2017–19 tutkimuskeskus on mukana tutkimushankkeessa Kirkon musiikin ammattilaisena kasvaminen, joka keskittyy kanttoreiden ja muiden kirkon musiikkityöntekijöiden ammatilliseen identiteettiin. Hankkeessa on mukana tutkija Veli-Matti Salminen.

Tutkimushankkeen osana tehtiin kanttoreiden osaamiskartoituskysely, jonka tulokset on raportoitu Muusikkona kirkon palveluksessa -verkkojulkaisussa.

Tutkimushanke on osa pitkittäistutkimusten sarjaa, jossa on aiemmin tutkittu kirkon nuorisotyönohjaaja-, diakonia- ja teologiopiskelijoiden ammatillisen identiteetin kehittymistä. Seurantatutkimus vuonna 2014 opintonsa aloittaneista lapsi- ja perhetyön perustutkinnon opiskelijoista valmistui vuonna 2017.