European Values Study

Tutkimuskeskus on mukana vuoden 2017 European Values Study (EVS) -kyselyn Suomen aineiston keräämisessä. Kyseessä on vuodesta 1981 lähtien yhdeksän vuoden välein kerätty kansainvälinen kyselytutkimusaineisto, joka mahdollistaa suomalaisten arvomaailmassa tapahtuneen muutoksen seuraamisen ja vertaamisen muihin maihin. Hankkeen Suomen osuudesta vastaa tutkija Kimmo Ketola.

EVS-kyselyssä on käynnissä viides aineistonkeruun aalto, ja sen Suomen aineisto kerättiin syksyllä 2017 ja keväällä 2018. Mukana on kaikkiaan 30 Euroopan maata. Yhteensä 16 maan aineistot ovat jo valmistuneet, ja ne julkistettiin joulukuussa 2018. Seuraava aineiston julkistus tapahtuu heinäkuussa 2019, jolloin myös Suomen aineisto julkistetaan. Koko aineiston on tarkoitus valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä.

Suomen aineisto tallennetaan suomalaisten tutkijoiden käytettäväksi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon ja luovutetaan kansainväliselle tutkimusryhmälle liitettäväksi kansainväliseen aineistoon. Sitä säilytetään GESIS-DAS –arkistossa Kölnissä Saksassa (http://www.gesis.org/), josta se on saatavissa akateemiseen tutkimukseen ja opetukseen.

EVS-kyselyissä kartoitetaan uskonnollisuuden ohella laajasti ihmisten arkielämään vaikuttavia näkemyksiä ja arvoja. Vuoden 2017 kyselyssä tiedustellaan muiden muassa seuraaviin aihepiireihin liittyviä käsityksiä:

  • perheen ja työn merkitys

  • moraalikäsitykset

  • luottamus erilaisiin ihmisryhmiin ja instituutioihin sekä asenteet niitä kohtaan

  • kansallisylpeys

  • kiinnostus politiikkaan sekä talouspoliittiset asenteet

  • ympäristöasenteet

Vuoden 2017 kyselyn erityisenä teemana oli identiteetti ja solidaarisuus. Lisätietoa EVS-hankkeesta: