Hyppää sisältöön

Kumppanina muissa hankkeissa

Kirkon tutkimuskeskus toimii yhteistyökumppanina eri tutkimuslaitosten ja yliopistojen hankkeissa.

Protestant Legacies in Nordic Law (ProNoLa)

Protestant Legacies in Nordic Law (ProNoLa) on HERA:n (Humanities in the European Research Area) vuosiksi 2016–2019 rahoittama yhteispohjoismainen hanke, jossa Kirkon tutkimuskeskus on mukana sidosryhmänä. Hanketta johtaa professori Lisbet Christoffersen Tanskasta, ja Suomen vastuullisena tutkijana on dos. Pamela Slotte Helsingin yliopistosta.

Monitieteisen hankkeen tarkoituksena on tutkia luterilaisen teologisen perinteen ja maallisen lainsäädännön välisen suhteen kehittymistä viimeisten 500 vuoden aikana Pohjoismaissa ja Saksassa. Hankkeessa on mukana oikeustieteilijöitä, historioitsijoita, teologeja, uskontososiologeja ja kulttuurintutkijoita Tanskasta, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Saksasta.

Hankkeen keskeisenä lähtökohtana on luterilaisen uskonnon paradoksaalinen vaikutus maalliseen lainsäädäntöön, eli se, kuinka teologiset ideat kahdesta regimentistä, kolmisäätyopista ja luonnollisen lain moraalista ovat luoneet perustaa sekulaarille lainsäädännölle Pohjois-Euroopassa.

Lisätietoa hankkeesta: https://teol.ku.dk/pronola/

Young Adults and Religion in Global Perspective (YARG)

Åbo Akademin huippuyksikkö Young Adults and Religion in Global Perspective (YARG) tutkii uskonnon ja elämänkatsomusten merkitystä nuorille aikuisille. Hanketta johtaa prof. Peter Nynäs Åbo Akademista, ja siinä on mukana kansainvälinen joukko tutkijoita, jotka keräävät empiirisiä tutkimusaineistoja Suomesta, Ruotsista, Kiinasta, Intiasta, Israelista, Perusta, Ghanasta, Venäjältä ja Yhdysvalloista. Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Kimmo Ketola on mukana hankkeen ohjausryhmässä.

Nykyajan nuoret aikuistuvat radikaalisti toisenlaisessa viestinnällisessä ympäristössä kuin edeltävät sukupolvet. He ovat kasvaneet maailmassa, jossa digitaalinen viestintä on jokapäiväistä ja jossa kulutuskulttuurilla ja sosiaalisilla liikkeillä on kasvava merkitys. Tämä sama todellisuus on myös kasvualustana sekä monikulttuurisuudelle että radikalismille.

Hankkeessa käytetään monimenetelmäistä lähestymistapaa, jossa aineistoa kerätään haastatteluin, kyselyin sekä käyttämällä niin kutsuttua Q-menetelmää, jota prof. David Wulff Yhdysvalloissa on kehittänyt sovellettavaksi uskonnon ja maailmankuvien tutkimukseen.

Lisätietoa hankkeesta: https://www.abo.fi/yarg/