Hyppää sisältöön

Luottamushenkilöt

 

Seurakuntavaalit 2018

Seurakuntavaaleissa 2018 valittiin luottamushenkilöt 384 seurakuntaan. Visualisoinnissa tarkastellaan vaalien äänestysaktiivisuutta hiippakunnittain ja seurakunnittain sekä vaaleissa valittujen luottamushenkilöiden ikä- ja sukupuolijakaumia.

Lisätietoja: Kirkon tutkimuskeskus, ktk@evl.fi 

Seurakuntavaalit 2018 -visualisointiin

Avioliittolain muutoksen vaikutukset kirkossa

 

Avioliittolain muutos astui voimaan 1.3.2017. Tällöin avioliittoon voidaan vihkiä myös samaa sukupuolta olevat parit. Tässä visualisoinnissa tarkastellaan, miten kirkon työntekijät ja seurakuntien luottamushenkilöt suhtautuivat avioliittolain muutoksen vaikutuksiin kirkossa. Tulokset perustuvat syksyllä 2015 työntekijöille ja luottamushenkilöille tehtyihin kyselyihin.

Lisätietoja: Kirkon tutkimuskeskus, ktk@evl.fi 

Avioliittolain muutoksen vaikutukset kirkossa -visualisointiin

 

Seurakuntavaalit 2014

Vuoden 2014 seurakuntavaalien valittujen luottamushenkilöiden ikä- ja sukupuolijakaumat sekä uusien luottmaushenkilöiden osuudet seurakunnittain. Visualisointi perustuu VALAS-järjestelmän antamiin tietoihin. 

Lisätietoja: Kirkon tutkimuskeskus, ktk@evl.fi 

Seurakuntavaalit 2014 -visualisointiin