Hyppää sisältöön

Veli-Matti Salminen

Olen työskennellyt tutkijana KTK:ssa vuodesta 2012. Keskeisimmät tutkimusaiheeni liittyvät kirkon ja yhteiskunnan rajapintaan ja vuorovaikutukseen, vapaaehtoistoimintaan ja kansalaisyhteiskuntaan sekä arvoihin ja uskonnollisuuteen. Työskentelen paljon kirkon toiminta- ja jäsentilastojen sekä uskonnollisuutta käsittelevien kyselytutkimusten analyysin parissa. Tilastolliset menetelmät ovat siis tutkimustyöni ytimessä, mutta metodologisena ohjenuoranani on "Numerot eivät ole tutkimustuloksia, vaan se, mitä ne kertovat".

Tutkimuksesta ja muusta yhteiskunnallisesti kiinnostavasta sisällöstä viestiminen varsinkin sosiaalisen median kautta on sydäntäni lähellä. KTK:n some-tilien ylläpito on yksi leipälajini. Yksityishenkilönä huutelen Twitterissä tunnuksella @VMSalminen.

Veli-Matti Salminen omakuva

Tutkimushankkeet ja työryhmät, joissa olen mukana

  • Kirkon musiikin ammattilaisena kasvaminen -tutkimushanke (2016–2019), ohjausryhmän jäsen
  • Case Tampere: yhteisölähtöiset kokeilut seurakunnan toimintakulttuurin kehittämisessä (2017–2019), ohjausryhmän jäsen

Julkaisuja

Engström, K., Salminen, V-M & Tuukkanen, T. 2018. Muusikkona kirkon palveluksessa: Kanttoreiden osaamiskartoituskysely 2017. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 59.

Salminen, V-M. 2017. Avioliitto ja perhe: arvot ja todellisuus. – Perhe ja avioliitto muutoksessa. Toim. Maarit Hytönen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 127. 147–170.

Salminen, V-M. 2016. Suomalaisten uskonnollisuus – passiivinen osallistuminen, aktiivinen etsintä. – Miten Suomi uskoo. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran symposiumissa marraskuussa 2015 pidetyt esitelmät. Toim. Joona Salminen. STKSJ 284. Helsinki: STKS. 62–76. 

Innanen, T. & Salminen, V-M. (eds.) 2016. Hymn, Song, Society. Publications 63. Church Research Institute.

Innanen, T. & Salminen, V-M. (toim.) 2014. Virsi ja laulu Suomessa – tekstit, kokemus ja kasvatus. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 120.