Hyppää sisältöön

Jyri Komulainen

Aloitin tutkijana Kirkon Tutkimuskeskuksessa 1.9.2020, mutta kirkkohallituksessa olen työskennellyt jo vuodesta 2010. Sitä ennen toimin tutkijana ja opettajana Helsingin yliopiston systemaattisen teologian ja soveltavan kasvatustieteen laitoksilla.

Teologian tohtoriksi väittelin vuonna 2003 aiheenani Raimon Panikkarin hindu-kristillinen teologia. Osan jatko-opinnoistani tein Bangaloressa (United Theological College) ja Hampurissa (Missionsakademie).

Olen dogmatiikan dosentti Helsingin yliopistossa sekä ekumeniikan ja uskontoteologian dosentti Itä-Suomen yliopistossa. Erikoisalaani ovat aasialainen teologia, ekumeeninen missiologia, katolisuus ja hindulaisuus.

Kirjoituksillani ja luennoillani haluan lisätä tietoisuutta kristinuskon globaaleista muutoksista – ennen kaikkea siitä, että enemmistö maapallon kristityistä asuu nykyään Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Olen siksi kiinnostunut tutkimaan, miten Suomen evankelis-luterilainen kirkko voisi soveltaa globaalin etelän teologioita (esim. kontekstuaaliset teologiat, vapautuksen teologiat).

Twitterissä olen aktiivinen tililläni @JyriKomulainen.

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Jyri Komulainen seisomassa Helsingin keskustassa kadulla.

Esimerkkejä viimeisimmistä artikkeleistani:

 • Raimon Panikkars Kosmotheandrismus als Katholizismus für das Dritte Jahrtausend?  – Homo Interreligiosus. Zur biographischen Verortung interreligiöser Prozesse bei Raimon Panikkar (1918–2010). Beiträge einer internationalen Fachtagung zu seinem 100. Geburtstag. Salzburger Theologische Studien 65. Christian Hackbarth-Johnson & Ulrich Winkler (Hg.). Innsbruck-Wien: Tyrolia-Verlag (2021, 103–116).

 • Valaistuminen aikamme uskonnollisena kielenä. – Henkisyyttä ja mielenrauhaa: Aasian uskonnollisuus länsimaissa. Toim. Elina Hellqvist & Jyri Komulainen. Helsinki: Gaudeamus (2020, 108–137).

 • Kirkon missio ja Intia: esimerkkinä katoliset sannyasit. – Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan. Toim. Mari-Anna Auvinen & Jyri Komulainen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 133. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus & Helsinki: Suomen Ekumeeninen Neuvosto (2020, 247–270).

 • Panikkar the Dialogical Man: Religion and Religions. – Raimon Panikkar: A Companion to his Life and Work. Ed. by Peter C. Phan & Young-chan Ro. Cambridge, UK: James Clarke & Co (2018, 76–93).

 • Sakramentaalinen seksi? Uskontojen käsityksiä seksuaalisuudesta ja avioliitosta. – Perhe ja avioliitto muutoksessa. Toim. Maarit Hytönen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 127. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus (2017, 36–61).

 • Onko kirkon ulkopuolella armoa? Luterilaisena uskontojen maailmassa. – Armon horisontit: Huomisen luterilaisuus. Toim. Anna-Kaisa Inkala & Jyri Komulainen. Helsinki: Kirjapaja (2016, 169–185).

Kirjoja:

 • Henkisyyttä ja mielenrauhaa: Aasian uskonnollisuus länsimaissa. Toim. Elina Hellqvist & Jyri Komulainen. Helsinki: Gaudeamus (2020).

 • Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan. Toim. Mari-Anna Auvinen & Jyri Komulainen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 133. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus & Helsinki: Suomen Ekumeeninen Neuvosto (2020).

 • Armon horisontit: Huomisen luterilaisuus. Toim. Anna-Kaisa Inkala & Jyri Komulainen. Helsinki: Kirjapaja (2016).

 • Opin poluilla. Juhlakirja Miikka Ruokasen täyttäessä 60 vuotta. Toim. Tiina Ahonen, Jyri Komulainen & Mika Vähäkangas. Helsinki: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura (2013).

 • Luterilaisen Suomen loppu? Kirkko ja moniuskontoinen Suomi. Toim. Jyri Komulainen & Mika Vähäkangas. Helsinki: Edita (2009).

 • Guru Jeesus: Tutkielmia hindulaisuudesta ja kristinuskosta. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 251. Helsinki: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura (2006).

 • An Emerging Cosmotheandric Religion? Raimon Panikkar’s Pluralistic Theology of Religions. Studies in Christian Mission. Vol. 30. Leiden & Boston: Brill (2005). 

 • Teologian ilmansuuntia. Näkökulmia uskontulkintoihin Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Ame-rikassa. Toim. Tiina Ahonen & Jyri Komulainen. Helsinki: Gaudeamus (2004).

Toimin tällä hetkellä seuraavissa asiantuntija- ja luottamustehtävissä:

 • Kirkon Ulkomaanapu / Opettajat ilman rajoja -verkoston ohjausryhmä, jäsen (2013–)
 • Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Missiologinen asiantuntijaryhmä, jäsen (2017–)
 • Uskontojen kohtaamisen toimikunta, Suomen evankelis-luterilainen kirkko: piispainkokous, asiantuntijajäsen (2017–)
 • Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallitus, jäsen (2018–)
 • Suomen Akatemian projekti: "The Impact of Religious Values on Chinese Social Life”, Steering Group (2018–2022)
 • Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry / Kansainvälisten asioiden jaosto, jäsen (2019–)
 • Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto, varapuheenjohtaja (2020–)
 • Teologinen julkaisuseura, hallituksen jäsen (2021–)

Olen jäsenenä seuraavissa kansainvälisissä akateemisissa järjestöissä:

 • International Association of Mission Studies (IAMS)
 • European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies (ESITIS)

 

Ota yhteyttä