Hyppää sisältöön

Tehtävämme

Kirkon tutkimuskeskuksen tehtävänä on toteuttaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeellista kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimusta. Huolehdimme siitä, että kirkko saa tarvitsemaansa tutkimustietoa. Tutkimustoimintamme kautta tuemme Kirkkohallitusta toimintaympäristön muutosten ennakoinnissa, kirkon toiminnan kehittämisessä ja viestinnässä.

Meidän avullamme myös yhteiskunta saa tietoa kirkosta ja uskonnollisesta elämästä. Tutkimuskeskuksen tutkijat tuovat asiantuntemustaan kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimushankkeisiin sekä erilaisiin työryhmiin ja luottamuselimiin. Tutkijoiden tutkimustuloksia julkaistaan sekä tieteellisinä että yleistajuisina artikkeleina kansainvälisissä ja kotimaisissa julkaisuissa. Tutkimuskeskus järjestää myös ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä seminaareja.

Oman tutkimustoimintansa lisäksi Kirkon tutkimuskeskus myöntää sille osoitetuista varoista vuosittain apurahoja kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeelliseen tutkimukseen.

Kirkon tutkimuskeskus aloitti toimintansa Kirkon tutkimuslaitoksen nimellä vuonna 1969. Vuoden 1994 hallinnonuudistuksessa siitä tuli Kirkkohallituksen erillisyksikkö. Se on alusta lähtien sijainnut Tampereella.