Vuodet 2010–2016

Vuodet 2000–2009 

Vuodet 1990–1999

Vuodet 1980–1989

Vuodet 1969–1979     

Vuodet 2010–2016

2016

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010

Vuodet 2000–2009 

2009 

2008

 • Kauppinen, Juha: Takaisin kirkkoon. Tutkimus aikuisena kirkkoon liittyneistä Tampereella 1996–2006. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 104.

 • Ketola Kimmo: Uskonnot Suomessa 2008. Käsikirja uskontoihin ja uskonnollistaustaisiin liikkeisiin. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 102.

 • Kääriäinen, Kimmo & Ketola, Kimmo & Niemelä, Kati & Palmu, Harri & Salomäki, Hanna: Monikasvoinen kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2004–2007 Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 103. Kirkon nelivuotiskertomus

 • Mäkeläinen, Heikki: Osallistumiseen kannustava messu. Tuomasmessu vuosina 2002 ja 2007 Kirkon tutkimuskeskuksen www-julkaisuja 15.

 • Niemelä, Kati: Does Confirmation Training Really Matter? A Longitudinal Study of the Quality and Effectiveness of Confirmation Training in Finland. Publication 59.

2007

 • Kansanen, Eliisa: Kirkon rooli yhteiskunnallisissa ongelmissa Kirkon tutkimuskeskuksen www-julkaisuja 14.

 • Karppanen, Eetu: Kirkon rooli kollektiivisissa kriiseissä Kirkon tutkimuskeskuksen www-julkaisuja 13.

 • Kääriäinen, Kimmo & Helander, Eila: The Ministry to Finns Abroad. Publication 57.

 • Mikkola, Teija & Niemelä, Kati & Petterson, Juha: The Questioning Mind. Faith and Values of the New Generation. Publication 58.

 • Niemelä, Kati: Rippikoulusta aikuisuuteen. Pitkittäistutkimus rippikoulun merkityksestä ja vaikuttavuudesta. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 99.

 • Pesonen, Heikki & Vesala, Kari Mikko: Seurakunnat maaseudun kehittäjinä. Uskonto paikallistason vuorovaikutuksessa. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 98.

 • Rahkonen, Juho: Kirkko median kuvastimessa. Kristinuskon ja kirkollisten asioiden käsittely viidessä sanomalehdessä tammikuusta huhtikuuhun 2006 Kirkon tutkimuskeskuksen www-julkaisuja 12.

 • Rusama, Jaakko: Taistelu kulttuurista. Puoli vuosisataa kristillistä kulttuuritoimintaa. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 100.

 • Saarelma, Antti (toim.): Homoseksuaalisuus Raamatussa ja kirkon opetuksessa. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 101.

2006 

 • Juntunen, Hannu: Kirkkolaki ja omatunto. Onko kirkon lainsäädäntö pätevää ja sitovaa? Kirkon tutkimuskeskuksen www-julkaisuja 9.

 • Kiiski, Jouko: Rajallinen rakkaus. Suomalaisten teologien käsitykset parisuhteesta. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 97.

 • McLeod, Hugh & Saarinen, Risto & Lauha, Aila: North European Churches from the Cold War to Globalisation. Publication 56.

 • Mikkola, Teija & Niemelä, Kati & Petterson, Juha (toim.): Urbaani usko. Nuoret aikuiset, usko ja kirkko. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 96.

 • Niemelä, Kati: Vieraantunut vai pettynyt? Kirkosta eroamisen syyt Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 95.

 • Niemelä, Kati & Palmu, Harri: Papisto ja kanttorit 2006. Akavan kirkollisten ammattiliittojen jäsenkyselyn raportti Kirkon tutkimuskeskuksen www-julkaisuja 11. 

 • Närhi, Paula: Kun alttari erottaa. Erilaisten pappisvirkaa koskevien näkemysten aiheuttamat ristiriidat Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 94.

 • Palmu, Harri: Tahto vaikuttaa. Seurakunnan nuorena luottamushenkilönä Kirkon tutkimuskeskuksen www-julkaisuja 10.

2005 

2004 

2003 

 • Ahonen, Risto: Lähetys rajojen ylittäjänä. Kokonaisvaltaisen lähetyskäsityksen vaikutus lähetystyön rakenteeseen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 84.

 • Hiltunen, Pekka Y. (toim.): Teologia uskontojen maailmassa. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 81.

 • Hytönen, Maarit: Contemporary Ethical Questions and the Evangelical Lutheran Church of Finland. Publication 53.

 • Hytönen, Maarit: Kirkko ja nykyajan eettiset kysymykset. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 80.

 • Kääriäinen, Kimmo (toim.): Matkassa maailmalla. Kirkon ulkosuomalaistyö 1900-luvulla. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 83.

 • Kääriäinen, Kimmo & Niemelä, Kati & Ketola, Kimmo: Moderni kirkkokansa. Suomalaisten uskonnollisuus uudella vuosituhannella. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 82.

 • Moisio, Miia: Auttaja – onnettomuudesta osallinen Kirkon tutkimuskeskuksen www-julkaisuja 1. 

2002 

 • Ekstrand, Sixten: Gammal tradition i ny gestalt. Den nya katekesen i Borgå stifts församlingar. Kyrkans forskningscentral, Serie C Nr 60.

 • Kiiski, Jouko: Rakkaus lamassa. Parisuhdeongelmat ja 1990-luvun talouskriisi. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 77.

 • Liiman, Raigo: Uskonnollisuus muuttuvassa Virossa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 59.

 • Niemelä, Kati: Hyvä rippikoulu. Rippikoulun laatu ja vaikuttavuus. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 79.

 • Nieminen, Risto: Seurakunta aluetyön jännitteessä. Organisaation ja toimintayhteisön muutosprosessi aluetyötä toteuttavassa seurakunnassa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 78.

 • Rusama Jaakko: Ecumenical Growth in Finland. The History of the Finnish Ecumenical Council 1917–1999. Publication 52.

2001 

 • Blom, Risto: Jumalan lapseksi. Käsitys uudestisyntymisestä esikoislestadiolaisessa julistuksessa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 58. (loppuunmyyty)

 • Kettunen, Paavo: Leipää vai läsnäoloa? Asiakkaan tarve ja diakoniatyöntekijän työnäky laman puristuksessa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 76.

 • Martola, Yngvill: Worship Renewal in the Evangelical Lutheran Church of Finland. Publication 50.

 • Mäkelä, Jussi P.: Jumalanpalveluksen laatu. Seurakuntalaisten odotusten ja kokemusten vastaavuus. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 80.

 • Palola, Jukka: Päivämies herätysliikelehtenä. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 57.

 • Salonen, Kari & Kääriäinen, Kimmo &  Niemelä, Kati: The Church at the Turn of the Millennium. The Evangelical Lutheran Church of Finland from 1996 to 1999. Publication 51. Based on the Church's four-year report

 • Salonen, Kari & Kääriäinen, Kimmo & Niemelä, Kati: Kyrkan inför ett nytt årtusende. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 1996–1999. Kyrkans forskningscentral. Kyrkans fyraårsberättelse

 • Sorri, Hannu: Lama ja ahdinko. Henkinen pahoinvointi Palvelevan puhelimen soittojen valossa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 81.

2000 

 • Hirstiö-Snellman, Paula: Kirkon katastrofirahaston toiminnan vaikuttavuus. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 56.

 • Puro, Jukka-Pekka: Retoriikasta saarnaan. Tutkimus seurakuntasaarnojen retorisesta vaikuttavuudesta. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 55.

 • Ryökäs, Esko: Oppiiko diakonian? Vuosina 1986 ja 1987 hyväksyttyjen diakonian koulutusohjelmien onnistuneisuus. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 79.

 • Salonen, Kari & Kääriäinen, Kimmo & Niemelä, Kati: Kirkko uudelle vuosituhannelle. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 1996–1999 Kirkon nelivuotiskertomus

Vuodet 1990–1999   

1999 

 • Malkavaara, Mikko: Intialainen dalit-teologia. Vapautuksen teologiaa ja ihmisoikeuskamppailua. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 73.

 • Niemelä, Kati: Teologiksi? Teologiseen tiedekuntaan pyrkivien uranvalintamotiivit ja ammatillinen suuntautuminen. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro  74.

 • Rusama, Jaakko: Kohti ykseyttä? Suomen ekumeenisen neuvoston synty ja toiminta 1917–1997. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 75.

 • Räsänen, Johanna: Worship Reform. Feedback on the Service Reform Carried out on the Evangelical Lutheran Church of Finland in the 1990s. Publication 49. 

1998 

 • Poutiainen, Matti: Katekismuksen sisältö. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 72.

 • Sorri, Hannu: Vapaaehtoisuus ja elämänkulku. Palvelevan puhelimen päivystäjän näkökulma tehtävään ryhtymisestä. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 78.

 • Ylönen, Kaarina: Religion and Ethnicity. The Renaissance of the Ingrian Church after the End of Communist Rule. Publication 48.

1997 

 • Heino, Harri & Salonen, Kari & Rusama, Jaakko & Ahonen, Risto: Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 1992–1995. Kyrkans forskningscentral. Kyrkans fyraårsberättelse

 • Heino, Harri & Salonen, Kari & Rusama, Jaakko: Response to Recession. The Evangelical Lutheran Church of Finland in the Years 1992–1995. Publication 47. Based on the Church's four-year report

 • Heino, Harri & Salonen, Kari & Rusama, Jaakko & Ahonen, Risto: Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 1992–1995. Kirkon tutkimuskeskus. Kirkon nelivuotiskertomus

 • Vilenius, Eila: Kirkolliset toimitukset palveluna. Seurakuntalaisten palvelunlaatuodotusten toteutuminen kasteen, avioliittoon vihkimisen ja hautaan siunaamisen yhteydessä. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 71.

 • Ylönen, Kaarina: Inkerin kirkon nousu kommunistivallan päätyttyä. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 70.

1996 

 • Ahonen, Risto: Lähetetty kirkko. Näkökohtia keskusteluun kirkon uudistuksesta. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 69.

 • Juntunen, Hannu: Aikuisten kirkko. Suomen ev.lut. kirkko täysivaltaisten kansalaisten yhteiskunnassa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 76.

 • Räsänen, Johanna: Jumalanpalvelus minun makuuni. Kirkossa harvoin käyvien näkemyksiä. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 77.

 • Salonen, Kari: Mikä messu! Näkökulmia uudistuvaan jumalanpalvelukseen. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 67.

 • Tala, Yrjö: Aika purkaa ja rakentaa.  Väestökirjanpidon siirto kirkolta valtiolle Ruotsissa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 54.

 • Vuokko, Pirjo: Asiakaslähtöisyys kirkossa – Mitä se on ja onko sitä? Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 68.

1995 

 • Ahonen Risto A. & Kvist, Hans-Olof: Jumalan kasvot. Jumala ihmisen todellisuudessa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 64.

 • Heino, Harri: Mihin vapaamuurari uskoo? Suomalaisten vapaamuurarien arvot, etiikka ja uskonnollisuus. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 65.

 • Heino, Harri: What Does the Finnish Freemason Believe in? The Values, Ethics and Religiosity of Finnish Freemasons. Publication 46. 

 • Ryökäs, Esko: Freedom and Guided Freedom. Arrangements for Spiritual Guidance of the Workers in Different Churches and Denominations. Publication 45.

 • Räsänen, Johanna: Seurakuntalaisten jumalanpalveluskokemukset ja uudistusodotukset vuonna 1992. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 66.

 • Salonen, Kari: Pastoraalitutkinnon uudistustarpeet. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 52.

 • Tala, Yrjö: Lauma ja lampaat. Seurakunnan jäsentiedot Baijerin maakirkossa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 53.

1994 

 • Cederberg, Trygve: Homoseksuaalisuus ja etiikka. Eettisten kannanottojen analyysi erityisesti suomalaisen kirkollisen keskustelun valossa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 74.

 • Heino, Harri: Miltä Suomen lähetysseura näyttää ja mitä siltä odotetaan? Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 51.

 • Kangasoja, Marketta: Liike-elämän etiikka haasteena kirkon sijoitustoiminnan periaatteille. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 50.

 • Kurki, Leena: ”Sinut vyöttää toinen” – piispat johtajuudestaan. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 62.

 • Poutiainen, Matti: Uudistuva kristinoppi. Suomalaisen katekismusreformin teologianhistoriallinen tausta. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 75.

 • Raivio, Risto: Osallistuminen, edustuksellisuus ja puolueet seurakuntahallinnossa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 63.

1993 

 • Heino, Harri & Kauppinen, Juha & Ahonen, Risto: The Evangelical Lutheran Church in Finland 1988–1991. Publication 44. Church Research Institute. Based on the church's four-year report

 • Heino, Harri & Kauppinen, Juha & Ahonen, Risto: Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 1988–1991. Kyrkans forskningscentral. Kyrkans fyraårsberättelse

 • Heino, Harri & Kauppinen, Juha & Ahonen, Risto: Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 1988–1991. Kirkon tutkimuskeskus. Kirkon nelivuotiskertomus

 • Mäkeläinen, Mika: Kirkkojen maailmanneuvoston kehitysnäkemys 1968–1983. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 49.

 • Sorri, Hannu: Itsemurha ja uskonnollisuus. Itsemurhan tehneiden jäsentyminen uskonyhteisöön. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 61.

1992 

 • Ahonen, Risto A.: Evankelioiminen kirkon perustehtävänä. Evankelioimisen teologiset perusteet. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisu 9. SKSK-kustannus.

 • Heino, Harri: Kenet kirkko kohtaa. Yhteyden siltoja ja vuorovaikutuksen verkostoja. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 10. SKSK-kustannus.

 • Heino, Harri: Kirkon ja kirkollisten järjestöjen väliset yhteistyön nykymuodot. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 47.

 • Kauppinen, Juha: The St. Thomas Mass. Case Study of an Urban Church Service. Publication 43.

 • Kauppinen, Juha: Tuomas-messu. Tutkimus kaupunkiseudun jumalanpalveluksesta ja kaupunkilaisen seurakunnasta. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 58.

 • Kurki, Leena & Suokas, Tiina & Tanskanen, Kirsi: Peruskoulun kuudesluokkalaisen käsitys Jumalasta. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 46.

 • Pietilä, Jyrki: Kirkollisen tiedotuksen bibliografia. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 48.

 • Reijonen, Mikko: Uskonnonvapaus yhdentyvässä Euroopassa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 59.

 • Rissanen, Antero & Ryökäs, Esko: Suunnittelu seurakuntatyön tukena. Kasvatus ja kolmannen polven seurakuntasuunnittelu. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 73.

 • Ryökäs, Esko: Vapaa mutta yksin. Työntekijöiden hengellisen ohjauksen järjestelymallit Suomen ev.-lut. kirkossa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 70.

 • Ryökäs, Esko: Vapaus ja ohjattu vapaus. Hengellisen ohjauksen järjestelymalleja eri kirkoissa ja kirkkokunnissa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 71.

 • Salonen, Kari: Papin rooli. Seurakuntapappiin kohdistuvat odotukset Helsingissä ja Raahessa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 72.

 • Veikkola, Juhani: Yhdessä luomakunnan kanssa. Ekologinen tietoisuus haasteena kristilliselle jumalakuvalle ja ihmiskäsitykselle. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 60.

1991 

 • Ahonen, Risto: Diakonaatin uudistus. Diakonian viran kehittäminen Suomen ev.lut. kirkossa ja muissa luterilaisissa kirkoissa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 56.

 • Heino, Harri: Churchgoing and Churchgoers in Finland. Publication 42.

 • Heino, Harri: Kehitysyhteistyön moraali ja motivaatio. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 68.

 • Heino, Harri: Kirkkopäivät ja niiden kehittäminen Kuopion kirkkopäivien valossa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 41.

 • Heino, Harri: Kirkossakäynti ja kirkossakävijät Suomessa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 69.

 • Heino, Harri: Koulutuksen etiikka 1990-luvulla. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 36.

 • Heino, Harri: Suomalaisten suhtautuminen pakolaisiin. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 37.

 • Heino, Harri: Tarvitaanko Keski-Suomen hiippakuntaa. Keski-Suomen seurakuntien käsitys Keski-Suomen hiippakunnan perustamisen tarpeellisuudesta syksyllä 1990. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 35.

 • Häger, Andreas: Radions morgonandakter som legimitering av kyrkan. Kyrkans forskningscentral, Serie C Nr 44.

 • Juntunen, Hannu: Valtion vai kirkon tunnustus? Oppia koskevat päätökset Norjan valtiosääntö- ja kirkko-oikeuden mukaan. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 66.

 • Kauppinen, Juha: Kuopion hiippakunnan kolehtikokeilu. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 40.

 • Kauppinen, Juha: Seurakuntien lausunnot Vanhan testamentin käännösehdotuksesta. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 43.

 • Kela, Maria: Psalmien adjektiivit. Havaintoja kirkkoraamatun ja raamatunkäännösehdotuksen psalmikäännösten eroista. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 45.

 • Koivisto, Markku: Toimituskeskustelut Suomen ev.lut. kirkossa 1980-luvulla. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 55.

 • Palmu, Harri: An Open or Closed Community – Leadership in Parish. Publication 41.

 • Pärssinen, Ilkka: Kenelle kirkko kuuluu? Teologisia virikkeitä keskusteluun kansankirkosta 1990-luvulla. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 57.

 • Ryökäs, Esko: Työnjako vai yhteinen työ. Seurakuntien odotukset kirkon keskuksien työstä ja maksuista. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 42.

 • Ryökäs, Esko & Kurtén, Tage: Församlingarna och stiftsrådet. Kyrkans forskningscentral, Serie C Nr 38.

 • Saarinen, Risto & Uro, Risto: Jumalakuvakirja. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 54.

 • Seppälä, Jarkko: Tarvitaanko uskonnollista kasvatusta? Uskonnollisen kasvatuksen tärkeys Monitor-tutkimuksen valossa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 67.

 • Thurén, Jukka: Sovituspaikka ja sovinto. Uuden testamentin käännösehdotuksen tarkastelua. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 65.

 • Tikkala, Heikki & Myllykangas, Markku & Tuomainen, Raimo: Sekularisoituminen vai uskonnollistuminen? Malli elämänkatsomuksista kognitiivisen dissonanssin vähentämisstrategioina. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 39. 

1990 

 • Ahonen, Risto A.: Selvitys teologian ylioppilaiden soveltuvuustutkinnasta 1986–89. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 33.

 • Kauppinen, Juha: Kansanlähetyksen alueellinen leviäminen. Tutkimus uskonnollisen innovaation hierarkkisesta diffuusiosta Suomessa vuosina 1967–83. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 52.

 • Kauppinen, Juha: Seurakuntien lausunnot Uuden testamentin käännösehdotuksesta. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 63.

 • Kurki, Leena: Käsitykseni Jumalasta – Mi idea sobre Dios. Tutkimus suomalaisten ja latinalais-amerikkalaisten lukiolaisten jumalakuvasta. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 59.

 • Kurki, Leena: My Idea of God – mi idea sobre Dios. Publication 39.

 • Miettinen, Matti A.: Religious Miracle Healing in Medical-psychological Perspective. Publication 40.

 • Miettinen, Matti A.: Uskonnolliset ihmeparantumiset lääketieteellis-psykologisesta näkökulmasta. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 51. (loppuunmyyty)

 • Palmu, Harri: Avoin vai suljettu yhteisö – johtaminen seurakunnassa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 64.

 • Palmu, Harri: Paimen johtajana. Tutkimus Suomen ev.lut. seurakuntien kirkkoherroista. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Nro 53.

 • Ryökäs, Esko: Diakonianäkemyksemme. Tutkimus eri diakonianäkemysten esiintymisestä diakonian viranhaltijoiden, teologien ja luottamushenkilöiden keskuudessa vuonna 1989. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 62.

 •  Ryökäs, Esko: Henkilöstön kehitys. Katsaus kirkon henkilöstön määrän kehitykseen vuosina 1982 ja 1988. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 34.

 •  Ryökäs, Esko: Teologi 2000. Teologisen työvoiman tarve ja tarjonta vuosina 1989–2000. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 60.

 •  Räsänen, Johanna: Sairaiden puolesta rukoileminen Helsingin evankelis-luterilaisissa seurakunnissa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 61.

Vuodet 1980–1989

1989   

 • Heino, Harri: Kansankirkon tulevaisuuden visioita. Esitelmä kansankirkko nykyajassa -symposiumissa 9.–10.1.1989 Järvenpään seurakuntaopistossa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 31.

 • Heino, Harri: Seurakuntien päätösten alistusmenettely. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 30.

 • Heino, Harri: Tampereen kirkkopäivät 1989. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 32.

 • Heino, Harri & Kauppinen, Juha & Ahonen, Risto: The Evangelical-Lutheran Church in Finland 1984–1987. Publication 38. Church Research Institute. Based on the Church's four-year report

 • Heino, Harri & Kauppinen, Juha & Ahonen, Risto: Evangelisklutherska kyrkan i Finland åren 1984–1987. Kyrkans forskningscentral. Kyrkans fyraårsberättelse

 • Heino, Harri & Kauppinen, Juha & Ahonen, Risto: Suomen evankelisluterilainen kirkko vuosina 1984–1987. Kirkon tutkimuskeskus. Kirkon nelivuotiskertomus

 • Hirvi, Jukka: Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisujen lukijatutkimus 1988. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 29.

 • Kruus, Lauri: Vanhusten vireys ja osallistuminen. Tutkimus Helsingin hiippakunnan alueen yli 75-vuotiaan väestönosan elinpiirissä diakonian kotikäynneillä havaitusta irtautumisesta ja aktiivisuudesta. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A N:o 50.

 • Rissanen, Antero: Kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelman käyttö seurakuntien kasvatustoiminnassa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 58.

 • Salmelin, Raili & Lehtonen, Tuula: Lähimmäistyöntekijä – kuka, miksi, miten? Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B Nro 57.

1988 

 • Heino, Harri: Changes in Religiosity from the Finnish Viewpoint. Publication 37.

 • Heino, Harri: Uskonnollisuuden ja kirkollisuuden muutoksia toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B N:o 56.

 • Heino, Harri: Vapaat suunnat suomalaisessa sielunmaisemassa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B N:o 55.

 • Kurtén, Tage: Kirkko suomalaisessa kulttuurissa. Erään tutkimusprojektin tuloksia. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A N:o 49. (loppuunmyyty)

 • Kurtén, Tage: Suomen kirjailijat, jumalausko ja kirkko. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B N:o 54.

 • Palmu, Harri: Papin tehtävät ja papinvaalit. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 28.

 • Saarinen, Risto & Uro, Risto (toim.): Lopun ajat eilen ja tänään. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A N:o 48. (2. p. 1991)

1987 

 • Alhonsaari, Antti: Eino Sormunen, kulttuuripiispa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A N:o 47.

 • Björkgren-Vikström, Maria: Human och kristet i gymnasiets etikundervisning. Den etiska argumenteringen i läroböckerna i evangelisk-luthersk religion, kurs fyra. Kyrkans forskningscentral, Serie B nr 52.

 • Heino, Harri: The Church in Future Society. Publication 35.

 • Heino, Harri: Freemasonry and the Christian Faith. Observations on Religion and Ethics in Finnish Freemasonry. Publication 36.

 • Heino, Harri: Nuorisonohjaajan jatkokoulutus- ja urakehitysmahdollisuudet seurakunnassa. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 27.

 • Huotari, Voitto: Muuttuva julistus. Vuoden 1983 radiosaarnat verrattuna vuoden 1961 suomalaisen saarnakirjan saarnoihin. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B N:o 53.

 • Kauppinen, Juha: Seurakuntavaalit 1986. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B N:o 51.

1986 

 • Heikkinen, Heikki & Ravantti, Leena: Lehtori vai pappi? Suomen kirkon lehtorien asenteet pappisviran avaamiseen naiselle ja näkemykset lehtorien viran tulevaisuudesta vuonna 1986. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B N:o 50.

 • Heino, Harri: Kokemuksia kirkollisesta kulttuurifoorumista. Turussa 19.-21.10.1984 järjestettyyn Unelmafoorumiin osallistuneet ja heidän käsityksensä kulttuurifoorumista ja sen kehittämisestä. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 24.

 • Heino, Harri: Näkökohtia seurakuntien luottamushenkilökoulutuksen kehittämiseen. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 26.

 • Heino, Harri: Vapaamuurarius ja kristinusko. Suomalaisen vapaamuurariliikkeen uskonnollisuuden ja etiikan tarkastelua. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A N:o 46. (loppuunmyyty)

 • Kauppinen, Juha: Teologityövoiman tarve ja tarjonta kirkossa 1986. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 25.

 • Palmu, Harri: Seurakuntaorganisaation työilmapiiri ja henkilöstön vaihtoalttius. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A N:o 44.

 • Ruokanen, Miikka: Lutherin raamattukäsitys. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A N:o 45.

 • Ryökäs, Esko: Tarve ja suunnittelu. Toisen polven seurakuntasuunnittelu. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 8. SKSK-Kustannus Oy.

 • Sinnemäki, Maunu: Kirkot etsivät rauhaa. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisu 7. Otava. 

1985 

 • Heino, Harri: Kirkko tulevaisuuden yhteiskunnassa. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisu 6. Kirjapaja.

 • Heino, Harri: Kirkkopäivät osanottajien näkökulmasta. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C N:o 18.

 • Heino, Harri: Piirteitä tamperelaisten uskonnollisuudesta ja kirkollisuudesta. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 22. 

 • Heino, Harri: The Religious Communities in Finland. Publication 34. 

 • Heino, Harri: Seurakuntien lausunnot suomenkielisestä virsikirjaehdotuksesta. Vuonna 1984 annettujen lausuntojen erittely ja tulostus. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B N:o 49. 

 • Heino, Harri & Kurtén, Tage & Kauppinen, Juha: The Evangelical-Lutheran Church in Finland 1980–1983. Publication 32. Church Research Institute. Based on the Church's four-year report

 • Heino, Harri & Kurtén, Tage & Kauppinen, Juha: Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 1980–1983. Kyrkans forskningscentral. Kyrkans fyraårsberättelse

 • Heino, Harri & Kurtén, Tage & Kauppinen, Juha: Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 1980–1983. Kirkon tutkimuskeskus. Kirkon nelivuotiskertomus

 • Juntunen, Hannu: Uskonnonopetus ja valtiosääntö. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A N:o 42. 

 • Kauppinen, Juha: Kirkon eri hallintotasojen tyytyväisyys kirkon työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmään. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C N:o 20. 

 • Kauppinen, Juha: Seurakuntasihteerien koulutus ja työnkuva. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C N:o 21. 

 • Kauppinen, Juha: Seurakuntien maksamat kokouspalkkiot. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C Nro 23. 

 • Kirkon eläkemenoennuste 1985–2005. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C N:o 19. 

 • Mäkeläinen, Heikki & Ryökäs, Esko: Church Personnel in Finland. Publication 33. 

 • Mäkeläinen, Heikki & Ryökäs, Esko: Seurakuntien henkilöstörakenne. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A N:o 43. 

1984 

 • Elonheimo, Pekka & Leppä, Heikki: Kirkkomme eettisen opetuksen nykytila. Rippikoulujen opetusaineiston tuntemukseen pohjautuva puheenvuoro. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B N:o 48. 

 • Heino, Harri: Piirteitä Suur-Helsingin uskonnollisuudesta. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja C N:o 17. 

 • Heino, Harri: Seurakuntien AV-toiminta ja kehittämisedellytykset. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja C N:o 15. 

 • Pirinen, Heikki: Life Problems in Adolescence. Young People’s Search for Identity. Publication 31. 

 • Ryökäs, Esko: Seurakuntasuunnittelun historia ja nykytila. Kirkon tutkimuskeskus, Sarja B N:o 47. 

 • Savioja, Anita: Ehdokkaiden vaalikelpoisuusehtojen ja tunnusten käyttökiellon tulkinnasta ja merkityksestä seurakuntavaaleissa. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja C N:o 16. 

1983 

 • Bäckman, Eero: Evoluutio – kreationismi – luomisusko. Keskustelu suomalaisessa lehdistössä 1981. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja C N:o 14. 

 • Heino, Harri: Erityispäivät, -viikot ja -teemat kirkon toiminnassa. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 45. 

 • Heino, Harri: Seurakuntakysely 1/1982. Tietoja seurakuntien ehtoolliskäytännöstä, päiväkerhotoiminnan suuntautumisesta, ... Kirkon tutkimuslaitos, Sarja C N:o 13. 

 • Pöyhönen, Veikko: Kirkko ja kulttuuri. Alustava selvitys kirkon asemasta ja tehtävästä suomalaisessa kulttuurissa. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 41. 

 • Reiman, Erja & Tolvanen, Juha: Seurakuntalehden informatiivinen, kohensiivinen, viihteellinen ja normatiivinen merkitys. Selvitys Jyväskylän Kaupunkiseurakunta-lehden lukemisesta ja eräistä siihen liittyvistä tekijöistä. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 46. 

1982 

 • Ahonen, Risto & Pulkkanen, Jouko & Jaatinen, Jaakko: The Ministry in the Lutheran Church. Publication 29. 

 • Glad, Leo: Selvitys rovastikunnallisesta toiminnasta. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja C N:o 8. 

 • Heino, Harri: Religious Dimensions of Transcendental Meditation. Publication 30. 

 • Heino, Harri: Seurakuntien hengellisessä työssä toimivien asennoituminen alkoholiin, huumeisiin ja tupakkaan. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja C N:o 12. 

 • Heino, Harri: Suomalaisten uskonnollisuudesta 1982. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja C N:o 10. 

 • Heino, Harri: TM-liikkeen uskonnolliset ulottuvuudet. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 40. 

 • Heino, Harri: Vapaakirkko ja helluntailaisuus luterilaisen kirkon ja sen työntekijöiden arvioimana. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja C N:o 11. 

 • Könkkölä, Anja: Lastenohjaajat kirkon työntekijöinä. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 43. 

 • Mäkeläinen, Heikki & Taatila, Matti: Hiippakuntajaon uudistaminen. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 44. 

 • Palmu, Harri: Work Satisfaction in the Parish. Publication 28. 

 • Peltonen, Aimo: Ihminen – aikamme kriisi. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja C N:o 9. 

 • Sippo, Matti: Lasten on seurakunta – millä hinnalla? Espoon, Keski-Lahden ja Vantaankosken seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön kustannukset vuonna 1980. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja C N:o 7. 

1981 

 • Ahonen, Risto & Pulkkanen, Jouko & Jaatinen, Jaakko: Pappina kirkossa. Näkökulmia pappeuteen ja pappisvirkaan luterilaisessa kirkossa. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 39. 

 • Grönblom, Gunnar & Malmi, Päivi: Bibliografi över nordisk religionbeteendevetenskaplig litteratur 1874–1978. Kyrkans forskningsinstitut, Serie B Nr 42. 

 • Heino, Harri: Vastuuviikko 1981. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja C N:o 6.

 • Mäkeläinen, Heikki & Heino, Harri & Bäckman, Eero: The Evangelical-Lutheran Church in Finland 1976–1979. Publication 27. Based on the Church's four-year report

 • Mäkeläinen, Heikki & Heino, Harri & Bäckman, Eero: Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 1976–1979. Kyrkans forskningsinstitut. Kyrkans fyraårsberättelse 

 • Mäkeläinen, Heikki & Heino, Harri & Bäckman, Eero: Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 1976–1979. Kirkon tutkimuslaitos. Kirkon nelivuotiskertomus

 • Palmu, Harri: Työtyytyväisyys seurakunnassa. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 38. 

 • Vahtola, Lasse: Here’s Life. Publication 26. 

1980 

 • Kvist, Hans-Olof: Ydinvoimalakysymyksen haaste kirkolle ja teologialle. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 38. 

 • Malmi, Päivi: Förteckning över religionsbeteendevetenskapliga projekt i Norden år 1979. Kyrkans forskningsinstitut, Serie C Nr 5. 

 • Mäkeläinen, Heikki: Teologisen työvoiman tarve ja tarjonta vuosina 1980–1989. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 40. 

 • Niemelä, Pauli: Seurakunnallinen tiedotus. Tutkimus Espoon seurakuntien luottamushenkilöiden ja työntekijöiden tiedotusta koskevista käsityksistä. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 39. 

 • Palo, Toivo I.: Political Engagement as an Ethical and Religious Question. Publication 25. 

 • Ruokanen, Miikka: Jumalan valtakunta ja syntien anteeksiantamus. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen opilliset korostukset 1977–1979. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 36. loppuunmyyty, 2. korjattu ja digitoitu painos täällä 

 • Ryökäs, Esko: Seurakuntatoiminnan virikekirja. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 41. 

 • Vahtola, Lasse: Tässä elämä. Tampereen ev.lut. seurakuntien järjestämän puhelinkontaktitapahtuman toteutuksen ja vaikutuksen tarkastelua. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 37.

Vuodet 1969–1979   

1979 

 • Lindqvist, Martti: Usko ja maailmankuva. Kristinuskon ja luonnontieteiden uusi kohtaamistilanne. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 37. 

 • Palo, Toivo I.: Poliittinen sitoutuminen eettisenä ja uskonnollisena kysymyksenä. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 35. 

 • Sihvo, Jouko: Religiousness in Finland. Publication 24. 

 • Sihvo, Jouko: Uskonnollisuus ja kirkollisuus Suomessa. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 34. 

 • Vermasvuori, Maire: Seurakuntien lähetyssihteerien toimenkuva ja koulutustarve. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja C N:o 4. 

1978 

 • Haapanen, Pirkko: The Church Takes a Stand. Publication 22. 

 • Haapanen, Pirkko: Kirkko ottaa kantaa. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 33. 

 • Heikkilä, Risto: Mitä suunnitelman jälkeen. Forssan seurakuntasuunnitelman toteuttaminen ja siitä saadut kokemukset. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 35. 

 • Heino, Harri: Vastuuviikko vuonna 1978. Tutkimus ensimmäisen Vastuuviikon toteutumisesta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suomenkielisissä seurakunnissa. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja C N:o 3. 

 • Jyrkämä, Jyrki: Kirkkoa ja uskontoa koskeva käyttäytymistieteellinen tutkimus Suomessa 1966–1977. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 34. 

 • Lännenpää, Mikko: Toimiva jumalanpalvelus. Raportti kokeilutoiminnasta Ylöjärven seurakunnan jumalanpalveluselämässä 1976–1977. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 36. 

 • Mäkeläinen, Heikki: Pyhäkoulunopettajien koulutustarve. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja C N:o 2. 

 • Palo, Toivo I.: Valintojen edessä. Kristillisen sosiaalietiikan peruskysymyksiä. Kirkon tutkimuslaitoksen julkaisuja 5. Kirjapaja.

 • Research Abstracts I. Publication 23. 

1977 

 • Huotari, Voitto & Askola, Irja: The Church in Urban Life. Publication 21. 

 • Hansson, Karl-Johan: Tradition och förnyelse. Fakta och synpunkter inför den finlandssvenska psalmbokrevisionen. Kyrkans forskningsinstitut, Serie B Nr 28. 

 • Huotari, Voitto: Uskonnollisten radio- ja televisio-ohjelmien seuraaminen. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 29. 

 • Huotari, Voitto & Askola, Irja: Kaupunkilaisen kirkko. Tutkimus seurakuntatyön tavoittavuudesta ja mahdollisuuksista kasvavissa kaupunkiseurakunnissa Kivenlahdessa ja Lohjalla. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 32. 

 • Jyrkämä, Jyrki: Luettelo Suomessa käynnissä olevista kirkkoa ja uskontoa koskevista käyttäytymistieteellisistä tutkimuksista keväällä 1977. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 31. 

 • Jyrkämä, Jyrki: Seurakuntavaalit ja tunnusten käyttö. Selvitys hiippakuntakokousedustajien kannanotoista keväällä 1977. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja C N:o 1. 

 • Lampinen, Tapio: Jumalanpalvelus tänään. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 30. 

 • Lindqvist, Martti & Sihvo, Jouko & Isotalo, Markku & Mäkeläinen, Heikki: Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 1972–1975. Kyrkans forskningsinstitut. Kyrkans fyraårsberättelse

 • Lindqvist, Martti & Sihvo, Jouko & Isotalo, Markku & Mäkeläinen, Heikki: Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 1972–1975. Kirkon tutkimuslaitos. Kirkon nelivuotiskertomus

 • Mäkeläinen, Heikki & Kilpiö, Markku: Sivutoimiset kanttori-urkurit. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 33. 

 • Niemelä, Pauli: Kirkolliset virtaukset Suomessa 1960-luvun lopulla. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 32. 

 • Reijonen, Mikko: The Question of Religious Freedom in Finland. Publication 20. 

 • Reijonen, Mikko: Uskonnonvapauskysymys Suomessa. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 31. 

 • Sihvo, Jouko: Marriage and Divorce in Finland since the Second World War. Publication 19. 

1976 

 • Konttinen, Esa: Keskustelu naispappeudesta Ruotsissa vuoden 1958 jälkeen. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 25. 

 • Lindqvist, Martti: Elintaso ja uhattu ihmisyys. Kristillinen usko hyvinvointiyhteiskunnan käännekohdassa. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 29. 

 • Mäkelä, Jorma: Työsopimussuhde ja virkasuhde seurakunnan palvelussuhteina. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 24. 

 • Mäkeläinen, Heikki: Oivalluksen vaellus kirkossa. Hiippakunta- ja pappeinkokousten aloitteet vuosina 1967–1974 ja niiden kohtalo. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 26. 

 • Mäkeläinen, Heikki: Seurakunnat ja naispappeus. Raportti kirkkoneuvostojen kannanotoista syksyn 1976 kirkolliskokoukselle. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 27. 

 • Mäkeläinen, Heikki: Teologisen työvoiman kysyntä ja tarjonta vuosina 1976–1984. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 23. 

 • Sihvo, Jouko: Avioliitto ja avioero. Tutkimus eräistä avioliittoa ja avioeroa koskevista käsityksistä ja käyttäytymismuodoista 1940-luvun lopusta lähtien Suomessa. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 30. 

1975 

 • Huotari, Voitto: Orthodox-Lutheran Intermarriage. Publication 18. 

 • Kjellberg, Seppo: Kirkon poliittinen tehtävä eräiden teologien mukaan. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 21. 

 • Lindqvist, Martti & Sihvo, Jouko: Homoseksuaalisuus ja kirkko. Katsaus uusimpaan tutkimukseen ja keskusteluun. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 22. 

 • Moilanen, Olavi: Seurakuntasuunnittelun opas. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 28. 

 • Moilanen, Olavi & Kyllönen, Aarne & Ylikarjula, Simo: The Church in the Development Areas. Publication 17. 

 • Moilanen, Olavi & Kyllönen, Aarne J. & Ylikarjula, Simo: Kirkko kehitysalueella. Tutkimuksia Kainuun seurakuntien tilanteesta. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 27. 

1974 

 • Kortekangas, Paavo & Huotari, Voitto: The Parish Goes to the Polls. Publication 14. 

 • Kortekangas, Paavo & Huotari, Voitto: Seurakunta vaaliuurnilla. Tutkimus vuoden 1970 seurakuntavaaleista. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 24. 

 • Lindqvist, Martti: Kristillisen sosiaalietiikan kriteerit. Prioriteetti – sisältö – menetelmät. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 19. 

 • Lännenpää, Mikko: Kolehti – uhri vai ylimääräinen lantti. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 18. 

 • Mäkeläinen, Heikki: Lay Members in Parish Administration. Publication 15. 

 • Mäkeläinen, Heikki: Luottamushenkilöt seurakunnan hallinnossa. Tutkimus seurakuntahallinnon päätöksenteon edellytyksistä lainsäädännössä. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 25. 

 • Sihvo, Jouko: The Deacons in Parish and Welfare Work. Publication 16. 

 • Sihvo, Jouko: Diakonit seurakuntatyössä ja sosiaalihuollossa. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 26. 

 • Sihvo, Jouko: Uskonto ja itsemurhat. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 17. 

 • Sinervo, Mika: Kirkon eläkkeet. Raportti kirkon eläketurvasta ja sen aiheuttamista kustannuksista. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 20. 

 • Tyrni, Ilari & Pihlajarinne, Eero: Basic Account of Parish Finances 1960–1970. Publication 13. 

 • Tyrni, Ilari & Pihlajarinne, Eero: Perusselvitys seurakuntien taloudesta vuosina 1960–1970. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 23. 

1973 

 • Kauppinen, Juha: An Evangelising Revival Movement. A Study of the Members of the Finnish Lutheran Mission. Publication 11. 

 • Kauppinen, Juha: Evankelioiva herätysliike. Tutkimus Suomen Evankelisluterilaiseen Kansanlähetykseen kuuluvista. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 21. 

 • Kauppinen, Juha: Selvitys seurakuntien lähetyssihteereistä, heidän työstään ja toimintamahdollisuuksistaan. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 13. 

 • Kvist, Hans-Olof: Denominational Religious Instruction. Publication 12. 

 • Kvist, Hans-Olof: Konfessionell religionsundervisning. En begreppsanalytisk undersökning av konfessionelitetens innebörd i Finland nu gällande lagstiftning rörande skolornas religionsundervisning. Kyrkans forskningsinstitut, Serie A Nr 22. 

 • Lindqvist, Martti: The Parish and Communication. An Attitude Survey in Tampere, Winter 1972. Publication 8. 

 • Lindqvist, Martti: Raportti 18.3.1973 lähetetyn kokeilujumalanpalveluksen synnyttämistä kuuntelijoiden reaktioista. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 9. 

 • Lindqvist, Martti: Ruotsin kirkko ja valtio – keskustelu ja kysymys uskonvapaudesta. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 16. 

 • Lindqvist, Martti (toim.) Suunnittelu ja seurakunnan ainutlaatuisuus. Seurakuntasuunnittelun teologiset lähtökohdat. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 12. 

 • Lindqvist, Martti: Viestittävä seurakunta. Tutkimus tamperelaisten asennoitumisesta seurakunnalliseen tiedottamiseen talvella 1972. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 18. 

 • Malkavaara, Tuulikki: Radion hartauspuheiden sanankäytöstä. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 11. 

 • Moilanen, Olavi: The Church and Popular Religion. Publication 9. 

 • Moilanen, Olavi: Kirkko ja kansan uskonto. Kirkon ja sen toiminnan käsittämisen erot ja toiminnasta vieraantuminen. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 19. 

 • Mäkeläinen, Heikki: Luettelo Suomessa käynnissä olevista kirkkoa ja uskontoa koskevista käyttäytymistieteellisistä tutkimuksista keväällä 1973. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 10. 

 • Mäkeläinen, Heikki & Salminen, Olavi: Asuminen ja viihtyminen Länsi-Tampereella. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 14. 

 • Sihvo, Jouko: Laajenevat herätysliikkeet ja niiden leviämisolosuhteet. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 15. 

 • Sihvo, Jouko & Mäkeläinen, Heikki & Lindqvist, Martti: Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 1967–1971. Kyrkans femårsberättelse

 • Sihvo, Jouko & Mäkeläinen, Heikki & Lindqvist, Martti: Suomen evankelisluterilainen kirkko vuosina 1967–1971. Kirkon tutkimuslaitos. Kirkon viisivuotiskertomus

 • Vuorinen, Timo: Koulunuorten eettiset normit ja niiden tausta. Tutkimus 13–19-vuotiaiden imatralaisten koulunuorten eettisistä normeista ja niiden yhteydestä nuorten henkilö- ja ympäristötaustaan. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 20. 

 • Vuorinen, Timo: School-age Ethical Norms and Their Background. Publication 10. 

1972 

 • Knuuttila, Simo: Kirkko päivälehdistössä kesästä 1970 vuoden 1971 loppuun. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 16. 

 • Kuusniemi, Aatto: Avioliiton nykykuva. Avioliittokäsitysten päätyypit nykyisessä mannereurooppalaisessa teologiassa erityiskysymyksenä eronneiden kirkollinen vihkiminen. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 15. 

 • Kuusniemi, Aatto: Marriage Today. Publication 5. 

 • Lindqvist, Martti: The Biological Manipulation of Man and the Quality of Life. Publication 6. 

 • Lindqvist, Martti: Itseään muokkaava ihminen. Tutkimus eräistä modernin lääketieteen eettisistä ongelmista. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 17. 

 • Lindqvist, Martti: Seurakuntien organisaatiomallit. Katsaus Suomen ev.lut. kirkon piirissä vuosina 1962–1972 luonnehdittuihin seurakunnallisiin hallintoratkaisuihin. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 5. 

 • Moilanen, Olavi: Seurakuntasuunnittelusta – tilannearvio ja parannusehdotuksia. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 8. 

 • Salmela, Jouko: Seurakuntien kiinteä omaisuus ja sen palovakuuttaminen. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 6. 

 • Suomi ja EEC. Kirkon ulkomaanasiain toimikunnan asettaman työryhmän raportti. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 7. 

 • Toiviainen, Kalevi: Aseistakieltäytyminen ekumeenisessa keskustelussa. Kirkon tutkimuslaitoksen julkaisuja 4. Kirjapaja.

 • Toiviainen, Kalevi: Conscientious Objection of Ecumenical Debate. Publication 7. 

1971 

 • Grönblom, Gunnar & Sandholm, Åke: Finlandssvensk skolungdom om religion och moral. En undersökning om inställningen till religion, religionsundervisning, morgonbön samt vissa moral- och skolfrågor hos äldre svenskspråkig... Kyrkans forskningsinstitut, Serie A Nr 12. 

 • Ilonen, Jaakko: Selvitys Raamatun teknisestä luettavuudesta. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 4. 

 • Lindqvist, Martti: The Chrisis of the European Churches and Their Efforts for Functional and Organisational Reform. Publication 3. 

 • Lindqvist, Martti: Kirkkojen kriisi ja tulevaisuus. Raportti Keski-Euroopan kirkkojen tilanteesta sekä niiden pyrkimyksistä oman toimintansa ja organisaationsa uudistamiseksi. Kirkon tutkimuslaitoksen julkaisuja 3. Kirjapaja.

 • Lindqvist, Martti: Mahdollisuuksien seurakunta. Tampereen ev.lut. seurakuntien toiminnan ja organisaation kehittämistä varten laadittu selvitys. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 13. 

 • Lindqvist, Martti: The Problem of Parish Reform in a Finnish Industrial City. Publication 4. 

 • Mäkeläinen, Heikki: Parish Representatives in 1969. Publication 2. 

 • Mäkeläinen, Heikki: Seurakuntien luottamushenkilöt vuonna 1969. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 14. 

 • Sihvo, Jouko: Henkinen hätä ja ihmissuhteet palvelevassa puhelimessa. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 11. 

 • Sihvo, Jouko: Human Distress and Human Relations in Telephone Distress Service. Publication 1.

 • Sihvo, Jouko & Mäkeläinen, Heikki (toim.): Seurakuntasuunnittelu. Kirkon tutkimuslaitoksen julkaisuja 2. Kirjapaja. 

1970 

 • Kortekangas, Paavo: Tutkimus naisteologeista. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 2. 

 • Lindqvist, Martti: Kirkkoa koskeva keskustelu päivälehdistössä kesästä 1969 kevääseen 1970. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 9. 

 • Lindqvist, Martti: Kokoava seurakunta. Tutkimus kirkolliseen toimintaan osallistumisesta Tampereella keväällä 1970. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 10. 

 • Löytty, Seppo: Kirkon tehtävänasettelu 1900-luvulla. Lähetysteologian ja kirkkokäsityksen vaiheita Gustav Warneckista New Delhin yleiskokoukseen. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 3. 

 • Löytty, Seppo: Lähetys ja uudistus. Upsalassa vuonna 1968 pidetyn Kirkkojen Maailmanneuvoston IV yleiskokouksen lähetysdokumentin synty ja kritiikki. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 5. 

 • Löytty, Seppo: Missio ja struktuurit. Missionaarisen seurakunnan rakenteista käyty ekumeeninen keskustelu New Delhistä Upsalaan. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 4. 

 • Moilanen, Olavi: Kirkon aseman muuttuminen yhteisössä. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 6. 

 • Mäkeläinen, Heikki: Jumalanpalveluksen alkamisajankohta. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 3. 

 • Mäkeläinen, Heikki: Seurakuntien verovarojen käyttö väestörekisterin ja hautausmaiden hoitamisessa sekä yhtiöverotuksen tuotto. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 2. 

 • Tervakangas, Seppo: Suomen papisto vuonna 1963. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 8. 

 • Vesisenaho, Veikko: Kuuntelijain suhtautuminen radion hartausohjelmiin. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 7. 

1969 

 • Salmela, Jouko: Kolehtien suuruuteen vaikuttavia tekijöitä. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja B N:o 1. 

 • Seppo, Juha: Lehdistön kirkko kesästä 1968 kevääseen 1969. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 1.

 • Sihvo, Jouko: Diakonia - kutsumus ja ammattiTutkimus diakonissoista ja seurakuntasisaren virasta. Kirkon tutkimuslaitoksen julkaisuja 1. WSOY.