Hyppää sisältöön

 

Jaetut apurahat vuodelle 2020

(Kirkkohallituksen virastokollegion päätös 21.11.2019)

Kirkon usko ja uskon kieli nykyajan maailmassa

Ahola, Miika

God and the Church - Relation between God and the Church in The Church: Towards a Common Vision

20 880 €

Launonen, Lari

Natural Religion in Science, Theology and Society

20 880 €

Ojalammi, Jonna

Balancing in Between-Existential Meaning Making and Commitment in Spouses and Partners of People Experiencing Mental Illness

20 880 €

Vuorela, Sanna

An Analysis of the Critical Discussion on the Doctrine of Atonement in Recent Anglo-Saxon Discourse

13 920 €

Kallas-Põder, Karin

The relationship between God and human in the context of divine predestination: investigation on the examples of Martin Luther and Mordecai Joseph Leiner

10 440 €

Mannström, Tuija

Oleminen on rakastamista, oleminen on lahjoittamista - Martti Lutherin käsitys trinitaarisesta Jumalasta

10 440 €

Repo, Heikki

Eucharistic Theology of the Evangelical Lutheran Church of Finland between 1945–2017

4 500 €

Sumela, Anne

Juhani Rekolan dialektinen kokemus Jumalasta

4 500 €

 

Kirkko ja yhteiskunnan murros (esim. hyvinvointi, kansalaisuus,                                sosiaalinen eriarvoisuus, kansainvälinen vastuu, ympäristötyö)

Liuski, Tiia

Suomalaisten sotilaspappien professio murroksessa: asiantuntijuuden kehittyminen moniammatillisessa, monikulttuurisessa ja kansainvälisessä ympäristössä

13 920 €

Björkmark, Maria

Utvecklande av vården för personer som erfar lidande och ohälsa efter att ha lämnat ett religiöst samfund

10 440 €

Haapalainen, Anna

Institutionalized Religion and Change – Evangelical Lutheran Church of Finland

10 440 €

Kontro, Miia

Kuolema, kärsimys ja eutanasia: Suomen evankelisluterilaisen kirkon pappien asenteet eutanasiaa kohtaan

10 440 €

Korkalainen, Milla

Deceased sibling in the life story of the bereaved - meaningful narratives of bereavement bonds

10 440 €

Leppälä, Kalle

Hyvä, paha, pyhä avioero? Selviytymisen kahdet kertojat

10 440 €

Nieminen, Mia

Asiantuntijat suomalaisen median vanhoillislestadiolaisuutta koskevassa keskustelussa 2010-2015

10 440 €

Pihlman, Arvi

Rescue and Exchange: Forming Social Relations and Negotiating Citizenship in the Rescue Industry

10 440 €

Kyyrö, Jere

Uskonto – kansallisuus – kansalaisuskonto. Suomalaisuuden kilpailevat määreet politiikan ja median kentillä

5 100 €

Pajari, Ilona

Sata vuotta siviilihautajaisia Suomessa. Uskonnottomien hautajaisten historia, perinne ja kokemus.

5 100 €

Uskontojen ja kulttuurien kohtaaminen kirkossa ja yhteiskunnassa 

Piironen, Hanna Kaisa

Everyday Encounters. African Catholic Narratives on Agency and Embedding in Finland.

10 440 €

Kirkon toiminnallinen ja rakenteellinen kehittäminen (esim. vapaaehtoistyö, työmuotojen haasteet ja uudet innovaatiot, talouden muutokset, verkkotyö)

Koskela, Harri

Uskonnollisuuden yhteys koettuun henkiseen hyvinvointiin ja terveyteen

11 120 €

Hannikainen, Pietari

Uudet jumalanpalvelusyhteisöt Suomen Evankelis-Luterilaisessa kirkossa

4 500 €

Kristillisen perinteen välittyminen (esim. eletty uskonnollisuus,                 kristilliset yhteisöt, lähetys)

Niemelä, Sini

Kirkon uudet jumalanpalvelusyhteisöt ja uskontokasvatus

10 440 €

 

Myllys, Riikka

Spirituality in the loops. Craft-making as women’s everyday religion

3 520 €

Heikkilä, Ida Ulrica

Witness: Who, What and to Whom? The Concept of ‘Zeugnis’ in Contemporary German Protestant-Catholic Dialogues

3 000 €