Hyppää sisältöön

 

Jaetut apurahat vuodelle 2021

(Kirkkohallituksen virastokollegion päätös 12.11.2020)

Kirkon usko ja uskon kieli nykyajan maailmassa       

Penttinen, Alpo

Revelation After Secularization: A Fundamental Theology of Radical Secularization

18 600 €

Pirttimaa, Kati

Liturgisen kielen rakenteet ja kehittyminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
kirkkokäsikirjoissa

10 440 €

Sumela, Anne

Jumala-kokemuksen eri ulottuvuudet esseisti Juhani Rekolan teologiassa

3 000 €

Vuorela, Sanna

An Analysis of the Critical Discussion on the Doctrine of Atonement in Recent Anglo-Saxon Discourse

3 000 €

Kirkko ja yhteiskunnan murros (esim. hyvinvointi, kansalaisuus, sosiaalinen eriarvoisuus, kansainvälinen vastuu, ympäristötyö)

Korteniemi, Joona

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen ekklesiologia 1960-1979

20 880 €

Leonsaari, Miia

Death, suffering, and euthanasia: Attitudes towards euthanasia among the Finnish Evangelical Lutheran clergy

20 880 €

Pirskanen, Reetta

Lähiholokausti – Suomen ja Viron rooli Viron keskitysleireillä ja nykytulkinnat

8 700 €

Latvus, Sara 

Catholic Church advocating gender equality? – Religion, development and gender

6 960 €

Leppälä, Kalle

Hyvä, paha, pyhä avioero: elämä hukassa vai hallussa? Selviytymisen kahdet kertojat

 

6 960 €

Uskontojen ja kulttuurien kohtaaminen kirkossa ja yhteiskunnassa

Korpela, Anniina

Syvästi kaivaten, mutta jälleennäkemisen toivossa. Helsingin Sanomissa vuosina 1904ꟷ2004 julkaistut kuolinilmoitukset ja niiden rooli osana kuoleman kulttuuria

13 920 €

Ahonen, Tommi

Beyond Theological Correctness: The Emergent Forms of Everyday Islam among Finnish Muslim University Students

10 440 €

Gillin, Joel

From Secularism to Pluralism

10 440 €

Karhunen, Katri

Musliminaiset ja uskonnollinen pukeutuminen terveys- ja sosiaalialan työpaikoilla Suomessa

10 440 €

Nikanne, Iiris

Vertailevia näkökulmia islamista kristinuskoon kääntyneiden turvapaikanhakijoiden kokemuksiin

10 440 €

Kirkon toiminnallinen ja rakenteellinen kehittäminen (esim. vapaaehtoistyö, työmuotojen haasteet ja uudet innovaatiot, talouden muutokset, verkkotyö)

Haglund, Nina

"Bara en sekreterare?" - En studie av de praktiskt anställdas förhållningssätt till andligt arbete i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

20 880 €

Kokkonen, Laura

Uskonto kulutuskulttuurissa: Brändäys Suomen evankelisluterilaisessa ja ortodoksisessa kirkossa

13 920 €

Törrönen, Minna

Tukea antava viestintä verkkoauttamisessa - Supportive communication in online counselling

10 440 €

Kristillisen perinteen välittyminen (esim. eletty uskonnollisuus, kristilliset yhteisöt, lähetys)

Niemelä, Sini

Kirkon uudet jumalanpalvelusyhteisöt ja uskontokasvatus

10 440 €

Heikkilä, Ida Ulrica

Witness: Who, What and to Whom? The Concept of ‘Zeugnis’  in Contemporary German Protestant-Catholic Dialogues from the 1980s to the 2020s

4 500 €