Hyppää sisältöön

Seurakuntayhtymät / Kyrkliga samfälligheter

Alla linkit seurakuntakyselyn 2023 C-lomakkeisiin seurakuntayhtymille sekä selausversioihin (pdf), joiden avulla voit tutustua lomakkeiden sisältöön. Kukin seurakuntayhtymä täyttää ja lähettää sähköisen kyselyjärjestelmän kautta ainoastaan yhden kappaleen kustakin lomakkeesta C1-C9.

Nedan finns länkarna till församlingsenkätens C-blanketter för kyrkliga samfälligheter samt bläddringsbara pdf-versioner, som du kan utnyttja för att bekanta dig med blankettens innehåll. Varje samfällighet fyller i och skickar via det elektroniska enkätsystemet in endast ett exemplar av blanketterna C1-C9. 

 

Linkit kyselylomakkeisiin / Länkarna till blanketter

C1 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ / ALLMÄNT FÖRSAMLINGSARBETELinkki avautuu uudessa välilehdessä

C2 VARHAISKASVATUS / SMÅBARNSFOSTRANLinkki avautuu uudessa välilehdessä

C3 VARHAISNUORISO-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ / VERKSAMHET MED BARN I SKOLÅLDERN, UNGDOMAR OCH KONFIRMANDERLinkki avautuu uudessa välilehdessä

C4 KOULU- JA OPPILAITOSYHTEISTYÖ / VERKSAMHET MED SKOLOR OCH LÄROANSTALTERLinkki avautuu uudessa välilehdessä

C5 DIAKONIA- JA YHTEISKUNNALLINEN TYÖ / DIAKONI- OCH SAMHÄLLSARBETELinkki avautuu uudessa välilehdessä

C6 LÄHETYSTYÖ JA KANSAINVÄLINEN DIAKONIA / MISSION OCH INTERNATIONELL DIAKONILinkki avautuu uudessa välilehdessä

C7 VIESTINTÄ / KOMMUNIKATIONLinkki avautuu uudessa välilehdessä

C8 HENKILÖSTÖ, KEHITTÄMINEN JA HALLINTO / PERSONAL, UTVECKLING OCH FÖRVALTNINGLinkki avautuu uudessa välilehdessä

C9 USKONNOLLISTEN LIIKKEIDEN JA JÄRJESTÖJEN TOIMINTA SEKÄ MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA / VERKSAMHET INOM RELIGIÖSA RÖRELSER OCH ORGANISATIONER SAMT MÅNGKULTURVERKSAMHETLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Selausversiot (pdf) vain luettavaksi / Bläddringsbara pdf-versioner bara för att läsa