Hyppää sisältöön

Seurakunnat / Församlingar

Alla linkit seurakuntakyselyn 2023 B-lomakkeisiin sekä niiden selausversioihin (pdf), joiden avulla voit tutustua lomakkeiden sisältöön. Kukin paikallisseurakunta täyttää ja lähettää sähköisen kyselyjärjestelmän kautta ainoastaan yhden kappaleen kustakin lomakkeesta (B1-B9). 

Nedan finns länkarna till församlingsenkätens B-blanketter samt deras bläddringsbara pdf-versioner, som du kan utnyttja för att bekanta dig med blankettens innehåll. Varje lokalförsamling fyller i och skickar via det elektroniska enkätsystemet in endast ett exemplar av respektive blankett (B1-B9). 

Linkit kyselylomakkeisiin / Länkar till blanketterna

B1 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ / ALLMÄNT FÖRSAMLINGSARBETELinkki avautuu uudessa välilehdessä

B2 VARHAISKASVATUS / SMÅBARNSFOSTRANLinkki avautuu uudessa välilehdessä

B3 VARHAISNUORISO-, NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ / VERKSAMHET MED BARN I SKOLÅLDERN, UNGDOMAR OCH KONFIRMANDERLinkki avautuu uudessa välilehdessä

B4 KOULU- JA OPPILAITOSYHTEISTYÖ / VERKSAMHET MED SKOLOR OCH LÄROANSTALTERLinkki avautuu uudessa välilehdessä

B5 DIAKONIA- JA YHTEISKUNNALLINEN TYÖ / DIAKONI- OCH SAMHÄLLSARBETELinkki avautuu uudessa välilehdessä

B6 LÄHETYSTYÖ JA KANSAINVÄLINEN DIAKONIA / MISSION OCH INTERNATIONELL DIAKONILinkki avautuu uudessa välilehdessä

B7 VIESTINTÄ / KOMMUNIKATIONLinkki avautuu uudessa välilehdessä

B8 HENKILÖSTÖ, KEHITTÄMINEN JA HALLINTO / PERSONAL, UTVECKLING OCH FÖRVALTNINGLinkki avautuu uudessa välilehdessä

B9 USKONNOLLISTEN LIIKKEIDEN JA JÄRJESTÖJEN TOIMINTA SEKÄ MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA / VERKSAMHET INOM RELIGIÖSA RÖRELSER OCH ORGANISATIONER SAMT MÅNGKULTURVERKSAMHETLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Selausversiot (pdf) vain luettavaksi / Bläddringsbara pdf-versioner för att läsa