Hyppää sisältöön

Seurakuntakysely / Församlingsenkäten 2023

(på svenska, se nedan)

Kirkon tutkimus ja koulutus julkaisee kirkon nelivuotiskertomuksen syksyllä 2024.  Tulevassa nelivuotiskertomuksessa käsitellään aiempaa tarkemmin alueellista toimintaa ja siksi tietoja seurakunnilta kerätään tavanomaista aikaisemmin. 

Tiedot kerätään seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä sähköisillä lomakkeilla. Paikallisseurakunnat täyttävät B-lomakkeet ja seurakuntayhtymille on erilliset C-lomakkeet. Linkit lomakkeisiin ja lomakkeiden selattavat pdf-versiot löytyvät näiltä sivuilta:

Seurakunnat (B-lomakkeet)

Seurakuntayhtymät (C-lomakkeet)

Lomakkeet palautetaan sähköisen kyselyjärjestelmän kautta 1.12.2023 mennessä.  Helpoimmin lomakkeiden lähettäminen onnistuu, kun kunkin lomakkeen tietojen syöttämisen ja lähettämisen toteuttaa yhdellä kertaa yksi henkilö.

Lomakkeisiin liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä tilastoasiantuntija Hanna Kurkiseen, [email protected], puh. 040 185 4378.

Församlingsenkäten 2023

Kyrkans enhet för forskning och utbildning publicerar kyrkans fyraårsberättelse hösten 2024. I den kommande fyraårsberättelsen behandlas den regionala verksamheten noggrannare än tidigare och därför samlas uppgifterna in tidigare än vanligt av församlingarna.

Uppgifterna samlas in från församlingarna och kyrkliga samfällighterna med elektroniska blanketter. Lokalförsamlingarna fyller i B-blanketterna och kyrkliga samfälligheter har separata C-blanketter. Länkar till blanketterna och de bläddringsbara pdf-versionerna av blanketterna finns på dessa sidor:

Församlingar (B-blanketterna)

Kyrkliga samfälligheter (C-blanketterna)

Blanketterna ska lämnas in via det elektroniska enkätsystemet senast 1.12.2023. Det är lättast att skicka blanketterna så att en person matar in uppgifterna på varje blankett och skickar blanketterna på en och samma gång. 

Om ni har frågor om blanketterna kan ni kontakta statistiksakkunnig Hanna Kurkinen, [email protected], tfn 040 185 4378.