Hyppää sisältöön

Ilmastonmuutos vaikuttaa sijoitusten arvonkehitykseen

Ilmastonmuutoksen tuomat muutokset asettavat sijoittajalle uudenlaisia riskejä ja mahdollisuuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritysten ja valtioiden tapa hallita ilmastonmuutosta vaikuttaa KERin sijoitustoiminnan tuottoon ja riskikehitykseen yli ajan. KERin ilmastonmuutostyöskentely on osa sijoitustoiminnan riskienhallintaa. KERin keskeinen tehtävä on huolehtia kirkon työntekijöiden eläkkeiden maksamisesta myös tulevaisuudessa.

Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset maailman eri markkinoihin ja toimialoihin ovat moniulotteiset ja vaihtelevat eri ilmaston lämpenemisskenaarioiden mukaan. Ilmastonmuutoksen tuomat riskit ovat erityisen kriittiset korkeiden kasvihuonekaasupäästöjen toimialoilla, kuten yhdyskuntapalveluiden, perusteollisuuden ja energian puolella. Ilmastovaikutukset ovat merkittäviä myös maa- ja metsätaloussektorilla.