Hyppää sisältöön

Ilmastonmuutosstrategian toteutus ja seuranta

KERin tavoite on johdonmukaisesti vähentää sijoitustoimintansa hiilijalanjälkeä yli ajan. KER raportoi vuosittain ilmastonmuutostyöskentelyn edistymisestä vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksessa.

Seuraavassa taulukossa on tiivistetty KERin keinot ja siihen liittyvät mittarit ilmastonmuutostavoitteen toteuttamiseksi:

 

Työkalu Keinot Mittarit
A. ESG-Analyysi
 • Suosimme ESG-analyysiin sitoutuneita varainhoitajia.
 • ESG-analyysia tekevien varainhoitajien määrä.
B. Vaikuttaminen
 • Jatkamme työskentelyä CDP:n ja muiden sijoittaja-aloitteiden kanssa.
 • Kannustamme varainhoitajia huomioimaan ilmastoriskiä ja tukemaan siirtymistä vähähiiliseen talouteen.
 • Osallistumme ilmastokeskusteluun muiden sijoittajien, yritysten, järjestöjen sekä viranomaisten kanssa.
 • Ilmastoaloitteiden ja keskustelujen määrä.
C. Vihreät sijoitukset
 • Lisäämme hajautetusti vihreiden sijoitusten osuutta.
 • Vihreiden sijoitusten prosenttiosuus koko sijoitusvarallisuudesta.
D. Hiilijalanjäljen laskenta
 • Raportoimme vuosittain hiilijalanjäljestämme ja ilmastotyöskentelymme edistymisestä.
 • Kannustamme varainhoitajiamme laskemaan ja raportoimaan sijoitusrahastojen ja mandaattien hiilijalanjäljen.
 • Osakesijoitusten absoluuttinen hiilijalanjälki vuositasolla.
E. Sijoituskohteiden poissulkeminen
 • Otamme käyttöön uudet kriteerit suorissa osakemandaateissamme.
 • Seuraamme varainhoitajiemme käyttämiä kriteerejä vuosittaisen ESG-kyselyn avulla.
 • Poissuljetut yhtiöt mandaattisalkuissa.
 • Poissulkevia kriteerejä käyttävien rahastojen määrä.
F. Vähähiiliset osakeindeksituotteet
 • Seuraamme vähähiilisten osakeindeksituotteiden ominaisuuksia ja hinnoittelua eri markkinoilla.
 • Tuotteiden prosenttiosuus passiivisista osakesijoituksista.