Valikko

Hyppää sisältöön

KER vähentää hiilijalanjälkeä eri ilmastonmuutostyökalujen avulla

KERin tavoite on johdonmukaisesti vähentää sijoitustoimintansa hiilijalanjälkeä yli ajan. KER allekirjoitti marraskuussa 2015 sijoittajien Montréal Carbon Pledge – ilmastoaloitteen. Osallistumalla aloitteeseen KER sitoutuu raportoimaan sijoitustensa hiilijalanjäljen vuosittain.

Sijoitustoimintansa hiilijalanjäljen vähentämiseksi KER on tunnistanut joukon ilmastonmuutostyökaluja. Työkalut ja niiden käyttömahdollisuudet vaihtelevat eri omaisuusluokkien mukaan. Seuraavassa taulukossa on kuvattu KERin käyttämiä työkaluja eri omaisuusluokissa:

Ilmastonmuutostyökalut omaisuuslajeittain. Taulukon sisältö löytyy tekstinä sivulta.

KERin tärkeimmät työkalut ovat ESG-analyysi (A.) ja vaikuttamistoiminta (B.), joita voidaan käyttää kaikissa omaisuuslajeissa. Myös vihreät sijoitukset (C.) ovat keskeisessä asemassa, koska ne ovat välttämättömiä uusien vähähiilisten ratkaisujen kehittämiseksi eri sektoreilla ja muodostavat ns. positiivisen hiilikädenjäljen. Tätä voidaan käyttää osake- ja korkorahastoissa sekä muissa sijoituksissa.

Hiilijalanjäljen laskennan (D.) avulla KER saa ajantasaisen kuvan sijoitustensa ilmastoriskeistä, ja se tehdään suorien osakesijoitusten sekä osake- ja korkorahastojen osalta. Poissulkevat kriteerit (E.) fossiilisten polttoaineiden sijoituksissa vähentävät eläkerahaston hiiliriskiä suorissa osakesijoituksissa ja toimivat keskustelupohjana varainhoitajien kanssa. Vähähiiliset indeksituotteet (F.) ovat varteenotettavia vaihtoehtoja passiivisten osakerahastojen puolella.