Hyppää sisältöön

Ilmastonmuutosstrategia

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on mukana kantamassa vastuuta ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Kirkon eläkerahasto (KER) haluaa osallistua ilmastonmuutostyöskentelyyn ja KERin ilmastomuutosstrategia hyväksyttiin 19.12.2016.

KERin tavoite on johdonmukaisesti vähentää sijoitustoimintansa hiilijalanjälkeä yli ajan.

Strategian valmisteluun osallistui KERin vastuullisen sijoittamisen työryhmä. Ilmastonmuutosstrategia on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään tarpeen mukaan.

Ilmastonmuutos megatrendinä

Ilmastonmuutos on yksi aikamme megatrendeistä ja sillä on myös keskeinen rooli YK:n määrittelemissä Kestävän kehityksen tavoitteissa. Kyseessä on globaali muutosilmiö, joka tulevaisuudessa vääjäämättä vaikuttaa maailman yhteiskuntiin ja talouksiin. Ilmastonmuutos iskee ensin ja kovimmin jo nyt kaikkein haavoittuvimpiin ihmisiin ja ympäristöihin.

Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ihmiskunnan tulee vähentää kasvihuonekaasujen tuottamista ilmakehään. Kansainvälinen yhteisö on hyväksynyt Pariisin ilmastokokouksessa 2015 uudeksi tavoitteeksi rajoittaa ilmaston lämpenemisen 1,5 celsiusasteeseen. Asiantuntijat arvioivat, että pitääksemme ilmaston lämpenemisen alle 2 celsiusasteen, voisimme käyttää vain viidenneksen maailman tunnetuista fossiilisten polttoaineiden varannoista. Tätä rajoitetta yhtiöt tai markkinat eivät ole vielä huomioineet varannoiden hinnoittelussa. Puhutaan hiilikuplasta, joka puhjetessaan voi merkittävällä tavalla laskea fossiilisia polttoaineita tuottavien yhtiöiden arvoa.

Hiilikuplan lisäksi hiiliriski on merkittävä tekijä. Hiiliriski syntyy siitä, että ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi fossiilisten energialähteiden käytölle joudutaan asettamaan yhä korkeampi hinta tai vero maailmanlaajuisesti. Tämä johtaisi siihen, että korkean hiili-intensiteetin yritykset kohtaavat kasvavia kustannuksia ja investointitarpeita säilyttääkseen kilpailukykynsä. Lisäksi muuttuva toimintaympäristö – kuten ympäristötietoiset kuluttajat, uudet teknologiaratkaisut ja kiristyvä lainsäädäntö voivat tulevaisuudessa johtaa siihen, että varantojen hyödyntäminen muuttuu yhä kalliimmaksi ja fossiilisten energialähteiden kysyntä laskee. Suuri osa varannoista voi jäädä hyödyntämättä kannattamattomina.

Kivihiili on hiilidioksidipäästöjen intensiteetiltään yksi pahimmista fossiilisista polttoaineista. Maailma ei voi pysyä 2 celsiusasteen lämpenemisskenaariossa, mikäli energiantuotantoon käytetty kivihiilen määrä pysyy nykyisillä tasoillaan. Ilmastotavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää vähentää hiilen käyttöä mahdollisimman pian.