Kirkolliset vaalit

Seurakuntavaalit ovat välittömät vaalit, ja myös kirkkoherran vaali voidaan toimittaa välittömänä. Muissa kirkollisissa vaaleissa äänioikeutettuja ovat seurakuntien luottamushenkilöt ja papit.

Kirkon vaalijärjestyksessä säädetään kirkollisista vaaleista, joita ovat

  • seurakuntavaalit
  • kirkkoherran vaali
  • hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokousedustajien vaalit
  • piispan ja arkkipiispan vaali
  • tuomiokapitulin pappisasessorin vaali

 Vaalijärjestyksen antaa kirkolliskokous.