Kirkolliskokouksen asiakirjat

Asiakirjat vuodesta 2017 alkaen

Pöytäkirjat, esitykset, lausunnot, mietinnöt, muut asiakirjat ja puheenvuorot julkaistaan Domus-järjestelmässä.

Asiakirjat vuosilta 2005-2016

Tätä vanhempia asiakirjoja voi tiedustella kirkolliskokouksen sihteeristöltä tai kirkkohallituksen arkistosta.