Kirkkohallituksen työryhmät, neuvottelukunnat ja johtokunnat

Kirkkohallituksen virastokollegio ja täysistunto voivat asettaa työryhmiä, neuvottelukuntia ja johtokuntia eri tehtäviin.

Aiemmat työryhmät

Vuoteen 2015 mennessä nimettyjen johtokuntien, neuvottelukuntien ja työryhmien tiedot löytyvät tietokannasta. Kannan tietoja ei enää päivitetä.