Kansliapäällikkö Jukka Keskitalo

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö toimii kirkon Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinnon johtavana viranhaltijana. Kansliapäällikön työssä painottuvat kirkon yhteiskuntasuhteiden hoitaminen ja kirkkohallituksen viraston johtaminen.

Kansliapäällikkö Jukka Keskitalo on syntynyt Karungissa (nykyistä Torniota) vuonna 1962. Hän on hoitanut kansliapäällikön virkaa vuodesta 2010 lähtien.

Taustaltaan hän on seurakuntapappi.

  • 2004-2010 Jyväskylän seurakunnan kirkkoherrana 
  • 2000–2004 Jyväskylän maaseurakunnan kirkkoherrana 
  • 1994–2000 Jyväskylän kaupunkiseurakunnan aluekappalaisena
  • 1980-luvun lopulta lähtien Jyväskylässä lähiöpappina ja mm. korkeakoulupastorina

Keskitalo on toiminut Lapuan hiippakunnan pappisasessorina 1999-2005 ja kirkolliskokousedustajana 2004-2010 sekä useissa muissa luottamustehtävissä.

Koulutukseltaan Keskitalo on teologian tohtori. Väitöskirjassaan hän on pohtinut kirkon lähetystehtävää modernissa ja postmodernissa läntisessä kulttuurissa.