Hyppää sisältöön

Domsöndagen

Domsöndagen är kyrkoårets sista helg, en dag för uppgörelse under den mörkaste tiden på året. Helgen påminner oss om att denna värld upphör en dag. Vi väntar på Kristi återkomst och den sista domen.

Domsöndagen kallas också för Kristi konungaväldes söndag.

Bibeln säger oss inte allt om domen och världens slut. Vi kan inte veta tiden eller platsen. Den sista dagen samlas alla inför Kristi domstol. En del får evigt liv och en del döms till evigt straff. Straffet är evig separation från Gud.

Domsöndagens bibeltexter handlar om hur Kristus är närvarande som förklädd till vår nästa. Genom att göra gott blir vi inte bättre inför Gud. Det goda ska vi istället göra för vår nästas skull. Vi ansvarar för våra gärningar och ogärningar.

Jesus säger: "Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig." (Matt 25:45)

Glädjens och segerns fest

På den yttersta dagen får vi med tryggt sinne förlita oss på Guds nåd. Det påvisar påskens händelser: Kristi uppståndelse och seger över döden. Den dystra hopplösheten ersätts av glädjefull väntan som får oss att vandra med vår lidande nästa.

Trots det allvarliga temat är domsöndagen inte en ångestfull, skrämmande dag utan segerns dag. Den liturgiska färgen är grön, som vittnar om glädje och hopp. Efter domsöndagen börjar det nya kyrkoåret med advent och inväntan av julen.

YouTube-video