Två pojkar i kyrkbänken

Sändningen, mässans avslutning

Gudstjänsten avslutas med att församlingen skickas ut i världen för att leva ut sin tro. Liturgen uttalas sändningsord, Gå i frid och tjäna Herren med glädje. Liturgen läser också välsignelsen över församlingen och gör korstecken. Till sist sjunger man igen en psalm och kantorn spelar avslutande musik, ett så kallat postludium. Man brukar också ringa i kyrkklockorna när gudstjänsten slutar.

Ibland ordnar församlingen kyrkkaffe efter gudstjänsten, där är samvaron friare än i gudstjänsten, fast iden är den samma, att ha gemenskap.