Ordet, mässans andra del

Varje heldag i kyrkoåret har sitt tema. Detta tema kommer fram i de bibeltexter som är valda för respektive helg. I gudstjänsten läser man en text från gamla testamentet, en text från något at de fyra evangelierna och en text från något av de brev som finns i nya testamentet. Predikanter väljer en av dessa texter och förbereder predikan utgående från den. Om man inte firar nattvard, blir predikan höjdpunkten i gudstjänsten. Många församlingsmedlemmar kommer till gudstjänsten enkom för att lyssna till predikan. Predikan brukar ta från 10 till 25 minuter.

Till gudstjänstens gemenskapskaraktär hör också att man samlar in en kollekt. Församlingen fyller genom den en viktig uppgift, att ge stöd till människor som behöver det.

I gudstjänsten finns det också plats för förbön. Den gudstjänstfirande församlingen ber för den värld som kyrkan verkar i, och för allt och alla som med Guds hjälp vill göra en bättre värld.

Utomhusmässa på kyrkodagarna 2017 i Åbo