Hyppää sisältöön
Gudstjänst, altaret, människor sitter i kyrkbänkarna.

Mässans inledning

Gudstjänsten eller mässan inleds med klockringning. Det är en gammal sed och hör ihop med att klockorna angav tiden då gudstjänsten började i en tid då man inte i hemmen hade klockor. Kyrkklockorna hördes långt och samlade församlingen.

Musik ramar in gudstjänsten

Inne i kyrkorummet inramas gudstjänsten av sånger ur psalmboken. Mässan inleds med musik: preludiet. Det är ofta kantorn som spelar på orgeln. Sedan sjunger församlingen en psalm. Efter det hälsar liturgen och församlingen på varandra genom att sjunga en växelhälsning. Liturgen tecknar också korsets tecken över församlingen.

I syndabekännelsen berättar vi om våra brister och Gud förlåter oss

När vi kommer till gudstjänsten så tar vi med oss våra fel och brister, tillkortakommanden och synder. I början av gudstjänsten får vi bekänna inför Gud det som vi gjort fel. Vi kan bekänna tyst med egna tankar och ord eller tillsammans läsa syndabekännelsen högt.

Efter syndabekännelsen läser liturgen avlösningen. Den är en försäkran om att Gud förlåter oss.

Mässan på teckenspråk

Här får du veta mera om mässan på teckenspråkÖppna länk i ny flik.