Hyppää sisältöön

Statistik om kyrkan

Kyrkans statistik ger information om hur kyrkan syns och verkar i samhället.

Kyrkan för statistik över antalet medlemmar. Ca 3,8 miljoner finländare hör till evangelisk-lutherska kyrkan 2019 I procent uttryckt är det 68,6 procent av finländarna. Det finns också statistik över antalet döpta barn, kyrkliga vigslar och jordfästningar.

Församlingarna gör upp information över församlingsarbetet, över barn-, ungdoms- och konfirmandverksamheten, diakoniarbetet och missionsarbetet. Av statistiken framgår också hur stor andel av sina medel som kyrkan årligen använder för att sköta de olika uppgifterna. Kyrkan för också statistik över antalet anställda.

År 2020 finns det sammanlagt 378 församlingar i evangelisk-lutherska kyrkan.

Statistiken över församlingarnas folkmängd, verksamhet och ekonomi finns på webbtjänsten www.kirkontilastot.fi.