Hyppää sisältöön

Statistik om kyrkan

Kyrkans statistik ger information om hur kyrkan syns och verkar i samhället.

Kyrkan för statistik över antalet medlemmar. Ca 3,8 miljoner finländare hör till evangelisk-lutherska kyrkan 2018. I procent uttryckt är det 69,7 procent av finländarna. Det finns också statistik över antalet döpta barn, kyrkliga vigslar och jordfästningar.

Församlingarna gör upp information över församlingsarbetet, över barn-, ungdoms- och konfirmandverksamheten, diakoniarbetet och missionsarbetet. Av statistiken framgår också hur stor andel av sina medel som kyrkan årligen använder för att sköta de olika uppgifterna. Kyrkan för också statistik över antalet anställda.

År 2018 finns det sammanlagt 384 församlingar i evangelisk-lutherska kyrkan.

Församlingarna – från den minsta till den största

Medlemsantal, största och minsta församlingar är 2018
Statistiken över församlingarnas folkmängd, verksamhet och ekonomi finns i webbtjänsten Sacrista.