Hyppää sisältöön

Arbete på svenska i finska församlingar

På den här sidan hittar du samlad information och användbart material för den som har svenska som modersmål, vill delta i svensk verksamhet eller arbetar med svenska församlingsmedlemmar bosatta utanför Borgå stift.

Här finns länkar till svenska kyrkliga organisationer och samarbetsparter som vi hoppas är till nytta för dig som söker svensk verksamhet men är bosatt i ett finskspråkigt stift.

Finska församlingar med svensk verksamhet

Björneborg

Kontaktperson: Jarkko Willman, jarkko.willman(at)evl.fi

Bl.a. gudstjänster, skriftskola, samtalsgrupp, De vackraste julsångerna mm.

HyvingeÖppna länk i ny flik

Ungdomar från Hyvinge kan delta i svensk skriftskola i Vanda enligt överenskommelse. De vackraste julsångerna arrangeras årligen i samarbete med Svenska skolan i Hyvinge samt julbön på julafton. Kyrkliga förrättningar erbjuds även på svenska.

Jyväskylä

Jyväskylä församling erbjuder förrättningar på svenska samt håller svenska gudstjänster ca 2 gånger per år. Man har också tillsammans med Svenska sällskapet i Jyväskylä ordnat familjeläger varje höst.

Präst för det svenskspråkiga arbetet är Kristiina Ridanpää, kristiina.ridanpaa (at) evl.fi

Kaskö

Kyrkoherde Pirjo Lyytinen, pirjomh.lyytinen (at) evl.fi

Kiiminki

Kontakta Lisa Fridman om du vill veta mer om det svenskspråkiga församlingsarbetet, kiiminki.seurakunta(at)evl.fi

Kotka-Kymi samfällighet

ordnar gudstjänst en gång i månaden (utom på sommaren). Studiecirkel, söndagskola, De vackraste julsångerna, utflykter och annat. Samarbetet med Kotka svenska samskola är viktigt och vi försöker varje år ordna skriftskola tillsammans med Pyttis församling.

Kontaktperson pastor Tuomi Larvi, tuomi.larvi(at)evl.fi

Kuopio

Kontakta kontraktsprosten Jaana Marjanen om du vill veta mer om det svenska församlingsarbetet i Kuopio med omnejd. jaana.marjanen(at)evl.fi tfn +358 40 4848 412

Lahtis

Kontaktperson Sonja Turunen, sonja.turunen (at)evl.fi

LojoÖppna länk i ny flik

Lojo församling, kaplan Tanja Louhivuori, tanja.louhivuori(at)evl.fi

PyttisÖppna länk i ny flik

Kyrkoherde Markku Suhonen, markku.suhonen(at)evl.fi

Mörskom

Strömfors

Kyrkoherde Antti Yli-Opas, e-mail: fornamn.efternamn (at)evl.fi

Träskända

Uleåborg

Kyrkoherde Matti Pikkarainen, matti.pikkarainen(at)evl.fi, tfn 040 550 2932

Vichtis

Kontakta Antti Hirsto, antti.hirsto(at)evl.fi

Resurser

Följande personer kan vid behov ställa upp som resurser vid gudstjänster och förrättningar:

Clas Abrahamsson, pastor, clas.abrahamsson(at)evl.fi, tfn 040 728 0693
Sixten Ekstrand, pastor, sixten.ekstrand (at)evl.fi tfn 040 356 5532
Camilla Norkko, pastor, camilla.norkko(at)edu.hel.fi tfn 050 593 0548 (kan också kontaktas för sommarskriftskola)
Maria Sten, pastor, maria.sten(at)evl.fi tfn 050 408 6030